numer 023
Czerwiec 2023
6

Nowi profesorowie w grupie dydaktycznej

W roku akademickim 2022/2023 Rada ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozytywnie zaopiniowała zmianę stanowiska dla czworga nauczycieli akademickich na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych, są to dr n. med. Agnieszkę Karska, dr n. o zdr. Magdalena Korżyńska-Piętas, dr n. o zdr. Teresa Stawińska oraz dr n. med. Tomasz Senderek. Poniżej przedstawiamy sylwetki dydaktyków.

Dr n. o zdr. Magdalena Korżyńska-Piętas
Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu

Przedmiot, którego uczę... podstawy opieki położniczej, praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej, praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych

Dlaczego dydaktyka – co mnie pasjonuje w nauczaniu? Nauczanie daje mi poczucie spełnienia i satysfakcji, bardzo lubię dzielić się swoją pasją ze studentami.

Studentów lubię za… studenci dają mi energię i motywację do dalszej pracy. Kontakt z nimi, wzajemne dzielenie się wiedzą, spostrzeżeniami, doświadczeniami sprawiają, że wszyscy się rozwijamy. Takie podejście stanowi dla mnie kwintesencję relacji student-wykładowca.
portret doktor Magdaleny Korżyńskiej-Piętas
dr n. o zdr. Magdalena Korżyńska-Piętas
portret doktor Agnieszki Karskiej
dr n. med. Agnieszka Karska
Dr n. med. Agnieszka Karska
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii WNOZ

Przedmiot, którego uczę... kinezyterapia, fizjoterapia w dysfunkcjach dna miednicy, fizjoterapia w ciąży i połogu

Dlaczego dydaktyka – co mnie pasjonuje w nauczaniu? Lubię dzielić się wiedzą nie tylko ze studentami, ale także z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć w każdej formie jest dla mnie przyjemnością i czuję się wtedy w swoim żywiole. Interesują mnie nowoczesne metody nauczania akademickiego: podcasty, aplikacje, platformy e-learningowe. Nie bronię się przed technologią w nauczaniu, a wręcz przeciwnie, uważam, że jest to bardzo przydatne narzędzie, dzięki któremu nauczanie w wydaniu akademickim ma szansę przetrwać w dzisiejszym świecie… Jako dydaktyk akademicki cenię sobie możliwość nieustannego rozwoju poprzez podnoszenie kompetencji i staram się sukcesywnie poszerzać swój warsztat dydaktyczny.

Studentów lubię za… otwartość w kontakcie i nieustającą chęć pogłębiania wiedzy, a także szukania nowych wyzwań, doświadczeń. Najcenniejsze są dla mnie momenty tuż po zajęciach, kiedy jest chwila czasu na zadawanie pytań, rozmowę o własnych przemyśleniach, doświadczeniach. Bardzo lubię obserwować jak studenci zmieniają się w trakcie trwania semestru, roku, kolejnych lat studiów. Niezwykle entuzjastycznie podchodzę do studentów pierwszych roczników i to im staram się poświęcić jak najwięcej czasu na rozmowę dotyczącą ich oczekiwań w trakcie studiów lub przyszłej pracy w zawodzie.
portret doktora Tomasza Senderka
dr n. med. Tomasz Senderek
Dr n. med. Tomasz Senderek
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przedmiot, którego uczę... Z wykształcenia i zamiłowania jestem fizjoterapeutą. W pracy dydaktycznej realizuję przedmioty, które są moją pasją, czyli kinezyterapia oraz metody specjalne fizjoterapii.

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu? Nauczanie jest dla mnie wskazaniem kierunku, dlatego tak ważny jest bezpośredni kontakt z małą grupą studentów. Najbardziej lubię prowadzić ćwiczenia. Zajęcia mają formę wspólnego dochodzenia do wniosków i spostrzeżeń w swobodnej atmosferze. Dzięki temu mogę poznać studentów – ich zainteresowania i możliwości jako przyszłych fizjoterapeutów.

Pracuję na naszej uczelni ponad 20 lat i wielu z moich kolegów z Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, było kiedyś moimi studentami, dlatego wiem, że taki sposób się sprawdza.

Studentów lubię za... Studenci teraz są inni niż kiedyś, bardziej zdeterminowani na efekt pracy, często korzystam z ich pomocy, ponieważ w sprawach dotyczących obsługi mediów mają wiedzę nabytą w sposób naturalny. Imponują mi notowaniem na urządzeniach elektronicznych i tworzeniem krótkich filmów z poszczególnych technik lub modułów ćwiczeń.

Kiedy ulegam złudzeniu, że każdy kolejny rocznik studentów jest gorszy, przypominam sobie treść napisu sprzed 2000 lat odkrytego przypadkiem w Rzymie „Ta współczesna młodzież – okropność” to tylko się uśmiecham.
Przygotowała: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie