numer 023
Czerwiec 2023
7

SimChallenge: stomatologia

Za nami kolejna edycja zawodów SimChallenge w kategorii stomatologia, które odbyły się 25 maja 2023 roku w Lublinie podczas XI Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla studentów i młodych lekarzy – MedIQ.
Zdjęcie przedstawia uczestników i organizatorów konkursu SimChallenge Stomatologia 2023 w sali do symulacji zabiegów stomatologicznych.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów konkursu SimChallenge Stomatologia 2023
W tym roku była to edycja ogólnopolska, do której zaproszone zostały wszystkie Uniwersytety Medyczne w Polsce kształcące studentów na kierunku lekarsko-dentystycznym i higienie stomatologicznej. Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym oraz zwrócenie uwagi na istotę współpracy lekarza dentysty z higienistką stomatologiczną.
Uczestnicy konkursu podczas wykonywania zadań konkursowych na fantomie stomatologicznym
Uczestnicy konkursu podczas wykonywania zadań konkursowych
W zawodach wzięły udział dwie drużyny z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jedna drużyna z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zespoły były 3-osobowe i składały się z dwóch studentów/studentek kierunku lekarsko-dentystycznego oraz jednego studenta/studentki kierunku higiena stomatologiczna.

Zadanie konkursowe składało się z dwóch głównych części. Pierwszym etapem było przeprowadzenie wywiadu z pacjentem symulowanym. Podczas tej części sprawdzane były kompetencje miękkie przyszłych lekarzy i higienistek/higienistów stomatologicznych. W kolejnym etapie były sprawdzane umiejętności praktyczne niezbędne w codziennej pracy zespołu stomatologicznego. Uczestnicy musieli wykonać następujące procedury: dokumentację fotograficzną, pobrać skan łuków zębowych, postawić prawidłową diagnozę na podstawie danych uzyskanych z badania podmiotowego oraz analizy badań radiologicznych i stanu jamy ustnej, przedstawić plan leczenia i przeprowadzić wybrane procedury u pacjenta. Zadania wykonywane były na fantomach wysokiej wierności w salach dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Każda czynność wykonywana przez zawodników była obserwowana przez zespół jurorów, którzy na podstawie przygotowanych check list oceniali poszczególne etapy konkursu. Każdy etap oceniany był przez dwóch niezależnych jurorów tak, aby ocena była obiektywna.
Poziom przygotowania i umiejętności drużyn był bardzo wyrównany, jednak jak to w konkursach bywa, ktoś musiał wygrać. Zwycięzcy tegorocznej edycji – studenci z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z rąk Pani Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Renaty Chałas odebrali dyplomy, pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez patrona konkursu firmę Dentsply Sirona. Różnice punktowe pomiędzy zespołami były minimalne. Rewanż będzie możliwy już za rok!
Trzy zdjęcia połączone w kolaż, na każdym ze zdjęć widnieje trzyosobowy zespół z nagrodami i medalami.
Zespoły z medalami i nagrodami
Autorzy: Emanuela Bis, IV rok Lekarsko-Dentystyczny, UMLub,
dr n. med. Leszek Szalewski, Pracownia Stomatologii Cyfrowej Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, UMLub
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie