numer 023
Czerwiec 2023
19

Studenci Farmacji zwyciężyli w konkursie Lublin UP!

12 czerwca 2023 r. poznaliśmy laureatów pierwszej edycji międzyuczelnianego konkursu na najlepszy pomysł biznesowy Lublin Up! Do konkursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt projektów, których pomysłodawcami byli studenci i doktoranci uniwersytetów zrzeszonych w Związku Uczelni Lubelskich. Spośród nadesłanych projektów jury wytypowało 10 o największym potencjale biznesowym. Ich autorzy mieli możliwość zaprezentowania swojego pomysłu biznesowego podczas Gali Finałowej konkursu Lublin Up!
Interfejs aplikacji PharmCare. U góry interfejsu po lewej stronie znajduje się logo z krzyżykiem i napisem PharmCare, obok znajdują się miejsca na nazwę użytkownika i nazwę stanowiska, po prawej stronie znajduje się miejsce na awatar użytkownika oraz przyciski
Interfejs aplikacji PharmCare zgłoszonej do konkursu Lublin Up!
Pierwsze miejsce zdobyła ,,Apteka przyszłości” – inicjatywa pięcioosobowego zespołu studentów III roku kierunku Farmacja, w składzie: Aleksandra Pazera, Aleksandra Niedziałkowska, Agnieszka Pakuła, Jakub Momot i Bartłomiej Paluch. Przedstawili oni koncepcję aplikacji, która usprawni proces sprawowania opieki farmaceutycznej, a w przyszłości także świadczenia innych usług farmaceutycznych. Ten innowacyjny projekt wpisuje się w jedną z inteligentnych specjalizacji Miasta Lublin określonych w Strategii Lublin 2030 tj.: zdrowe społeczeństwo.
Zwycięzcy konkursu Lublin Up! z nagrodami
Zwycięzcy konkursu Lublin Up!
Co skłoniło Państwa do wzięcia udziału w konkursie?
Poznanie skali problemów takich jak polipragmazja i lekomania w Polsce. Pochylaliśmy się nad tymi zagadnieniami w ramach pracy naukowej w SKN przy Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej. W ramach przygotowań do prezentacji na tegorocznej konferencji „NoMAD – Novel Medical & Diagnostic Procedures” przeprowadziliśmy przeglądy lekowe u członków naszych rodzin. Analizując przyjmowane leki byliśmy zaskoczeni, jak dużo leków zażywają pacjenci, szczególnie osoby starsze. Zdaliśmy sobie sprawę, do jak wielu interakcji między nimi dochodzi, a to tylko jeden z wielu problemów lekowych, które zidentyfikowaliśmy.

Na czym polega innowacyjność Państwa projektu?
Zgodnie z definicją opieka farmaceutyczna to „udokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem, lekarzem i w razie potrzeby z innymi pracownikami medycznymi, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii”. Pomimo zakończenia pilotażu usługi przeglądu lekowego, obecnie brak jest narzędzi informatycznych, które ułatwiłyby proces świadczenia i dokumentowania tej usługi. Analogicznie nikt w Polsce nie zaproponował narzędzi elektronicznych do prowadzenia innych, usług farmaceutycznych, np. Nowy Lek. To czy przegląd lekowy u danego pacjenta przełożył się na zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii w dużej mierze zależy od sprawnej komunikacji między farmaceutami a lekarzami. W związku z tym chcieliśmy zaprezentować nasz pomysł na rozwiązanie wspomnianych problemów.

Jak przygotowywali się Państwo do konkursu? 
Staraliśmy się podejść do problemu wielokierunkowo i poznać punkt widzenia potencjalnych użytkowników aplikacji, tj. specjalistów, którzy uczestniczą w opiece nad pacjentem. Przygotowując się do prezentacji stworzyliśmy ankiety, które skierowaliśmy do farmaceutów i lekarzy. Pozwoliło to nam określić potrzeby i oczekiwania względem aplikacji. Przekonaliśmy się, jak bardzo obie strony oczekują wprowadzenia i rozwoju wspomnianych usług. Dowiedzieliśmy się również, które informacje z przeglądu lekowego są najbardziej przydatne z punktu widzenia lekarza.

Jakie mają Państwo dalsze plany?
Wygrana w konkursie była dla nas szansą na zdobycie unikalnego doświadczenia i zaprezentowania swojego pomysłu przed jury oraz potencjalnymi kontrahentami. Ponadto, nagrodą za zajęcie I miejsca jest voucher w wysokość 12 tys. zł brutto. Wykorzystamy go do zrealizowania usług, które pozwolą ulepszyć prototyp aplikacji i podnieść jego wartość. Umożliwi to nam poszukiwanie potencjalnych inwestorów. Już podczas prezentacji podczas Gali finałowej, zaprezentowaliśmy harmonogram prac nad rozwojem aplikacji. Chcielibyśmy, aby projekt z inicjatywy regionalnej, opracowanej z myślą o pracownikach systemu ochrony zdrowia Lubelszczyzny, wykiełkował w narzędzie dostępne w całej Polsce. Chcielibyśmy również dodawać kolejne funkcjonalności aplikacji w miarę pojawiania się nowych usług w aptekach.
Autorki: Aleksandra Pazera,
Aleksandra Szopa
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie