numer 023
Czerwiec 2023
4

Rekrutacja na Uniwersytet Medyczny w Lublinie na rok akademicki 2023/2024

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studiuje obecnie około 7 tysięcy osób, z czego ponad tysiąc pochodzi z ponad 50 krajów świata.
W roku akademickim 2023/2024 na osoby kandydujące czeka łącznie 2185 miejsc na 18 kierunkach studiów prowadzonych na 6 wydziałach.

Kierunki Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny oraz Pielęgniarstwo i Położnictwo prowadzone są również w języku angielskim.
Grafika Biura Rekrutacji. Są na niej telefony kontaktowe i adres e-mail do Biura Rekrutacji, a także adresy stron rekrutacja 2023 oraz wyniki rekrutacji.
Biuro Rekrutacji
Od bieżącego roku oferta dydaktyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powiększyła się o dwa nowe kierunki studiów: Terapia Zajęciowa prowadzona w formie studiów pierwszego stopnia oraz Produkty Farmaceutyczne i Kosmetyczne – Nauka i Przemysł prowadzone w formie studiów drugiego stopnia.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie od tego roku wyszedł naprzeciw potrzebom osób pracujących, dając możliwość dostosowania programu zajęć na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Kosmetologia oraz Produkty Farmaceutyczne i Kosmetyczne – Nauka i Przemysł. Z tej możliwości mogą również skorzystać osoby kandydujące ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Ratownictwo Medyczne.

Proces rekrutacji rozpoczyna się rejestracją elektroniczną, która ruszyła 1 czerwca i potrwa do 12 lipca. W terminie rejestracji osoba kandydująca zobowiązana jest założyć konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rejestracji, wpisać wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji oraz wnieść opłatę rekrutacyjną.

Ogłoszenie pierwszej listy osób wstępnie zakwalifikowanych nastąpi 19 lipca 2023 r. Szczegółowy harmonogram oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie rekrutacji.

BIURO REKRUTACJI
al. Racławickie 1 (Collegium Novum), 20-059 Lublin
tel: +48 81 448 50 73 / +48 81 448 50 77 / +48 81 448 50 79
e-mail: rekrutacja@umlub.pl
Elektronicznej rejestracji na studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie można dokonać na stronie Rekrutacja 2023. Wyniki rekrutacji dostępne będą od 19 lipca 2023 roku na stronie Wyniki Rekrutacji.
Autorka: mgr Magdalena Fatyga-Ładoszek
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie