numer 023
Czerwiec 2023
18

Podsumowanie Jubileuszu 10-lecia Centrum Symulacji Medycznej

W ostatnich miesiącach staraliśmy się przybliżyć Państwu historię powstania Centrum Symulacji Medycznej oraz ludzi związanych z tą instytucją. Był to swego rodzaju wstęp do wydarzenia, które miało miejsce 24 maja. Tego dnia odbył się Jubileusz 10-lecia Centrum Symulacji Medycznej.
Wydarzenie otworzyli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres.
Na grafice autorstwa Kamila Lipskiego przedstawiony jest budynek Centrum Symulacji Medycznej oraz plan budynku. Po prawej stronie grafiki jest lista tak zwanych
Kamienie Milowe Centrum Symulacji Medycznej, aut. Kamil Lipski
Wyrażając podziękowania, JM Rektor prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska podkreślił pracę całego zespołu, na który składają się ludzie pracujący nad koncepcją oraz realizacją tej koncepcji, a także ludzi, który pracują teraz w Centrum: „To, co wydarzyło się przez ostatnie 10 lat, to jedno z największych osiągnięć naszej Alma Mater (…), możemy śmiało powiedzieć, że Centrum Symulacji Medycznej, które stworzone jest przez zespół ludzi kierowanych przez prof. Kamila Torres, kategoryzuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie wśród najlepszych uczelni w kraju”.

Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek w wyrazach uznania skierowanych w liście do uczestników wydarzenia podkreślił wszechstronność i dostępność Centrum Symulacji Medycznej, także dla takich grup zawodowych jak strażacy, górnicy czy Wojska Obrony Terytorialnej. Wyraził „uznanie i podziw dla całokształtu przedsięwzięć, jakie na przestrzeni ostatniej dekady stały się udziałem tej wspaniałej jednostki” oraz złożył gratulacje „wszystkim, którzy tworzą tę innowacyjną przestrzeń do kształcenia studentów w zawodach medycznych”.

Otwarciu towarzyszył pokaz filmów o roli symulacji w edukacji medycznej. Następnie Wojewoda Lubelski, Lech Sprawka, złożył na ręce Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamila Torres dyplomy uznania za zasługi w zakresie edukacji medycznej oraz dla Centrum Symulacji Medycznej z okazji jubileuszu 10-lecia działalności. Dyplom uznania dla Centrum Symulacji Medycznej za zapewnianie najwyższej jakości kształcenia wręczył także Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski.

W trakcie uroczystości pracownicy Centrum Symulacji Medycznej otrzymali dyplomy i jubileuszowe koszulki. Sami zaś podarowali pamiątkowy prezent Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki.

Uroczystość zwieńczył pokaz symulowanego zdarzenia, które zaprezentowano przed budynkiem Centrum Symulacji Medycznej. W pokaz były zaangażowane także straż pożarna i wojsko.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie