numer 023
Czerwiec 2023
4

XV Majówka z Fizjoterapią

Jubileuszowa XV Majówka z Fizjoterapią, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 18-19.05.2023 r. Lublin

Majówka z Fizjoterapią to konferencja naukowo-szkoleniowa ciesząca się dużym zainteresowaniem, na stałe wpisana w kalendarz spotkań środowiska fizjoterapeutycznego, medycznego i kultury fizycznej. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, XV Majówka z Fizjoterapią odbyła się w dniach 18-19 maja 2023 roku, w formie hybrydowej. Naukowa część Konferencji, podczas której prelegenci mogli zaprezentować swoje doniesienia naukowe, została przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM, natomiast druga część Majówki z Fizjoterapią – specjalistyczne warsztaty fizjoterapeutyczne – odbyła się w salach dydaktycznych budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Konferencja została zorganizowana przez pracowników Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz członków Studenckiego Koło Naukowego Fizjoterapii działającego przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Patronat Honorowy nad tegoroczną Konferencją objęli:
 • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, profesor uczelni
 • Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek
Honorowy Patronat Naukowy nad konferencją objęło:
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 
Partnerami Konferencji byli:
 • International School of Deep Tissue Massage Practitioners
 • Medical Sport
 • Reha Akademia
Uczestnicy podczas warsztatów
Uczestnicy podczas warsztatów
Podczas XV Majówki z Fizjoterapią tradycyjnie zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownicy jednostek oraz zaproszeni goście: JM Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pan dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pan dr hab. n. med. Tomasz Blicharski – prof. uczelni – kierownik Katedry Rehabilitacji i Ortopedii, prodziekan Wydziału Lekarskiego, Pani dr n. med. Agnieszka Karska, prof. uczelni – p.o. kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii UM w Lublinie, Pani dr n. med. Jolanta Taczała – p.o. kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Dziecięcej UM w Lublinie; zastępca dyrektora USD do spraw lecznictwa, Pan dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda, prof. uczelni – kierownik Zakładu Medycyny Sportowej UM w Lublinie, Pani dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska, prof. uczelni ­– kierownik Zakładu Fizjoterapii Klinicznej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, Pani mgr Ewelina Okoniewska – Koordynator Wojewódzki Krajowej Izby Fizjoterapeutów, członkowie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego XV Majówki z Fizjoterapią oraz studenci, doktoranci i młodzi pracownicy nauki, którzy z zapałem wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności.
uczestnicy II tury warsztatów z diagnostyki i terapii nerwów czaszkowych
dr n. o zdr. Anna Stelmach i uczestnicy II tury warsztatów z diagnostyki i terapii nerwów czaszkowych
Majówki z Fizjoterapią mają na celu wymianę doświadczeń specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu na temat najnowszych dokonań w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, leczenia i profilaktyki. Nowoczesna fizjoterapia, ukierunkowana na pacjenta i zgodna z zasadami medycyny opartej na faktach stawia przed swoimi adeptami ciągle nowe wyzwania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że fizjoterapia staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, a fizjoterapeuci muszą spełniać coraz to nowe wymagania, związane zarówno z nabyciem nowej wiedzy teoretycznej, jak i doświadczenia praktycznego. Współczesna rehabilitacja jest działaniem ukierunkowanym nie tylko na poprawę funkcji związanych ze zdrowiem fizycznym, są to także nowoczesne rozwiązania umożliwiające proces powrotu do zdrowia w zakresie ciała i umysłu człowieka, polegają na zastosowaniu różnych metod fizjoterapeutycznych połączonych z terapią zajęciową, jak również kosmetologią, a niezbędnych do powrotu człowieka do satysfakcjonującego go życia.

Naukową część Konferencji rozpoczął dr n. o kult. fiz. Piotr Szałański – fizjoterapeuta, certyfikowany zaawansowany terapeuta integracji strukturalnej, nauczyciel masażu tkanek głębokich z rekomendacją Arta Riggsa, który wygłosił wykład pt. Wprowadzenie do integracji strukturalnej

Jest to metoda pracy z ciałem, która łączy manipulację tkanki łącznej z reedukacją ruchową. Poprzez serię sesji (zazwyczaj 10 lub 12) dąży do integracji struktury ciała i poprawy relacji jego segmentów w przestrzeni, przez co ułatwia funkcjonowanie w polu grawitacyjnym. Integracja strukturalna ma na celu wydłużenie, rozciągnięcie i zmiękczenie tkanek łącznych tak, aby uwzględniając zasady biomechaniki i indywidualnie prezentowane przez pacjenta wzorce posturalne, zrównoważyć napięcia układu tensegracyjnego ciała, przywrócić jego optymalne ułożenie w przestrzeni, przywrócić możliwość ruchu i pozwolić pacjentowi poczuć się w ciele „jak we własnym domu”.
uczestnicy I tury warsztatów z masażu tkanek głębokich
Filip Zarzeczny i uczestnicy I tury warsztatów z masażu tkanek głębokich
Kolejny wykład pt. Rola ćwiczeń hipopresyjnych w reedukacji uroginekologicznej wygłosiła mgr Kamila Kądzielewska – fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która od 2013 roku pracuje we Francji. Obecnie prowadzi własny gabinet w Sancé w regionie Burgundia. Zajmuje się wyłącznie reedukacją uroginekologiczną. Absolwentka szkoleń z zakresu uroginekologii, zaburzeń seksualnych, reedukacji anorektalnej, reedukacji i gimnastyki mięśni brzucha, reedukacji pre- i postnatalnej.

Techniki hipopresyjne opierają się przede wszystkim na ćwiczeniach posturalnych i oddechowych, przez co dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, brzucha i miednicy mniejszej. Trening hipopresyjny wbrew pozorom nie jest taki prosty. Poszczególne techniki wymagają całkowitego skupienia, świadomej pracy ze swoim ciałem, koncentracji i umiejętności pracy z oddechem i przeponą. Poza mocnym pobudzeniem układu nerwowego, ćwiczenia hipopresyjne sprawdzą się także jako uzupełnienie terapii przy:
 • nietrzymaniu moczu,
 • obniżeniu narządów rodnych,
 • problemach gastrycznych, 
 • endometriozie, 
 • obniżonym napięciu mięśni posturalnych, 
 • „nieruchomej” przeponie, 
 • podwyższonym napięciu mięśni dna miednicy. 
 Następnie odbyła się sesja naukowa oraz dwie sesje studenckie, które zgromadziły reprezentantów kierunków, takich jak fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski, kosmetologia, psychologia. Łącznie zaprezentowano 57 prac naukowych ukazujących interdyscyplinarność w fizjoterapii. Młodzi adepci nauki zwracali uwagę na istotne, obecne problemy rehabilitacji i zdrowienia, a także szeroko rozumianej profilaktyki chorób i dysfunkcji. Podczas tej części wydarzenia zostały poruszone aktualne wątki, będące odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu człowieka zmiany w kontekście współczesnego rozwoju cywilizacji i nauki połączonej z praktyką. Przedstawione na Konferencji wyniki badań stanowiły doskonałą aktualizację wiedzy z zakresu interdyscyplinarnej fizjoterapii.
rollupy organiacji zaangażowanych w wydarzenie Majówka z Fizjoterpią
W drugim dniu Konferencji odbyły się specjalistyczne warsztaty skierowane do studentów i doktorantów, ale także do dyplomowanych fizjoterapeutów, kosmetologów i innych specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, współpracujący na co dzień z najlepszymi specjalistami z zakresu fizjoterapii, rokrocznie dokładają starań, aby uczestnicy Majówek z Fizjoterapią mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi metodami stosowanymi we współczesnej fizjoterapii.

            Pierwszy warsztat pt. Badanie i terapia nerwów czaszkowych poprowadziła dr n. o zdr. Anna Stelmach – fizjoterapeutka i magister pielęgniarstwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, młodszy asystent w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnostyki różnicowej i terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu, terapii tkanek miękkich, technik osteopatycznych w leczeniu bólów głowy i dolegliwości trzewnych. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku medycyna osteopatyczna w Still Academy of Osteopathy.

W pierwszej kolejności uczestnicy poznali anatomię oraz funkcje poszczególnych nerwów czaszkowych. Prowadząca zaprezentowała również metody oceny stanu nerwów, w tym testy funkcjonalne dla każdego z nerwów oraz urządzenia diagnostyczne pozwalające ocenić działanie podstawowych zmysłów. Następnie uczestnicy przystąpili do poznawania metod terapeutycznych, większość z nich stanowiły techniki manualne. Najciekawsza dla uczestników warsztatu okazała się możliwość zastosowania elektrostymulacji w terapii nerwu błędnego oraz praca manualna na zwoju skrzydłowo-podniebiennym wewnątrz jamy ustnej jako leczenie migrenowych bólów głowy.

Kolejny warsztat pt. Rola ćwiczeń hipopresyjnych w reedukacji uroginekologicznej poprowadziła mgr Kamila Kądzielewska i był on już praktyczną kontynuacją zagadnienia poruszonego dzień wcześniej podczas wykładu. 

Na początku spotkania fizjoterapeutka prowadząca przedstawiła uczestnikom wskazówki do przeprowadzania wywiadu i badania przedmiotowego. Wyjaśniła, na co zwracać uwagę oraz jak dokładnie przeprowadzać badanie. Następnie omówiła teoretyczne podstawy anatomii oraz przedstawiła informacje dotyczące korzyści, jakie mogą wyniknąć z wykonywania odpowiednich ćwiczeń dla różnych grup pacjentów. Kolejnym etapem było omówienie założeń hipopresji i teoretycznych podstaw. Fizjoterapeutka przedstawiła uczestnikom metodykę wykonywania ćwiczeń i szczegółowo omówiła ich efektywność. Następnie przeprowadziła przykładową serię ćwiczeń, prezentując ich prawidłowe wykonywanie i udzielając wskazówek dotyczących techniki. Po części praktycznej rozpoczęła się otwarta dyskusja, w której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań.

Trzeci warsztat pt. Masaż tkanek głębokich w zespole górnego otworu klatki piersiowej, dysfunkcjach szyjnego odcinka kręgosłupa oraz połączenia szyjno-czaszkowego poprowadził Filip Zarzeczny – technik masażysta, terapeuta tkanek miękkich, absolwent szkoleń
Arta Riggsa, asystent masażu tkanek głębokich. 

Po teoretycznym wstępie dotyczącym problematyki tych schorzeń uczestnicy przeszli do części praktycznej. Pod czujnym okiem instruktora uczestnicy praktykowali przedstawione techniki wzajemnie na partnerach. Prowadzący warsztat udzielał im wskazówek dotyczących prawidłowej techniki i odpowiedniego nacisku, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych ruchów.

Uczestnicy warsztatu uczyli się wykorzystywać techniki masażem tkanek głębokich w pracy z pacjentami zmagającymi się z objawami w postaci bólu barków i szyi oraz drętwieniem palców w kończynach górnych pochodzenia z TOS (thoracic outlet syndrome), a także napięciowym bólem głowy. 

W drugim dniu konferencji gościliśmy przedstawicieli Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Fizjoterapeutów z Panią mgr Eweliną Okoniewską na czele oraz reprezentantów Partnera Konferencji Firmy Medical Sport i Reha Akademia.

Jubileuszowa XV Majówka z Fizjoterapią nie mogła także odbyć się bez tradycyjnego jubileuszowego tortu, który osłodził wszystkim uczestnikom warsztatów i gościom ten intensywny czas poznawania nowych metod i technik wzbogacających ich wachlarz umiejętności.

Dzień warsztatów, czyli praktycznej pracy z pacjentem, był dla wszystkich bardzo bogaty w nowe i niezwykle interesujące wiadomości, mimo dużej intensywności zajęć uczestnicy cenili sobie możliwość wzięcia w nich udziału i poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności.

Tegoroczna Majówka zgromadziła studentów i absolwentów fizjoterapii, medycyny, ale także pracowników naukowych, którzy chcąc być najlepszymi specjalistami, podążają za nowymi kierunkami badawczymi, doniesieniami naukowymi oraz stosowanymi najnowocześniejszymi metodami z zakresu fizjoterapii. Dziękujemy uczestnikom Konferencji, gratulujemy laureatom poszczególnych sesji, a serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim do tych osób, które pomogły zorganizować to wyjątkowe wydarzenie, które łączy naukę z praktyką.

Do zobaczenia za rok na XVI Majówce z Fizjoterapią

dr n. o zdr. Justyna Chmiel, profesor uczelni
dr n. o zdr. Kamil Chołuj, profesor uczelni

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XV Majówki z Fizjoterapią
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Jakub Cieślik 
Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii
przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie