numer 023
Czerwiec 2023
4

SimChallenge: położnictwo

26 maja 2023 roku odbyła się kolejna edycja zawodów SimChallenge w kategorii położnictwo podczas XI Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla studentów i młodych lekarzy – MedIQ. W tym roku było to wydarzenie ogólnopolskie, ponieważ do udziału zaproszono również inne uczelnie medyczne kształcące na kierunku położnictwo. Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom istoty i rangi zawodu położnej, który polega na samodzielnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia oraz opieki nad noworodkiem. Autorzy zadań konkursowych szczególny nacisk położyli na ukazanie jak ważne w pracy położnej jest wszechstronne podejście do problemu oraz praca zespołowa.
Dużyna z zawodów SimChallenge z kierunku położnictwo
W zawodach w kategorii Położnictwo I° wzięły udział trzy drużyny z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dwa zespoły z III roku i jeden zespół z II roku. W skład każdej z drużyn wchodziło po 3 studentki z tego kierunku. Po wstępnych eliminacjach i wyłonieniu najlepszych studentek, kolejnym krokiem do udziału w zawodach było dokonanie zgłoszenia, poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go w formie elektronicznej do organizatorów SimChallenge.

Dla kierunku położnictwo przygotowano do realizacji dwa zadania konkursowe. Pierwsze zadanie składało się z dwóch części i polegało na zdjęciu szwów z krocza po porodzie fizjologicznym oraz edukacji pacjentki w zakresie samoopieki i samopielęgnacji. Na tym etapie jury oceniało umiejętności praktyczne drużyny związane z przygotowaniem stanowiska pracy, skompletowaniem właściwego zestawu, prawidłowym przeprowadzeniu zabiegu i jego udokumentowaniem, a także kompetencje miękkie w zakresie komunikacji z pacjentką. Drugie zadanie polegało na przygotowaniu pacjentki do nagłego cięcia cesarskiego. Jury oceniało umiejętności studentek pod kątem rozpoznawania i eliminowania czynników ryzyka w przebiegu porodu, współdziałania w zespole terapeutycznym oraz umiejętności udzielania wsparcia.
dziekan Plech wręcza nagrody zwycięskiej drużynie SimChallenge
Wręczanie nagród uczestnikom zawodów
Scenariusze realizowane były na fantomach wysokiej wierności w dwóch salach dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zadania wykonywane przez studentki i rozmowy prowadzone z pacjentką oraz w obrębie zespołu obserwowane były przez dwa zespoły jurorów, którzy na podstawie przygotowanych check list oceniali poszczególne czynności niezbędne do realizacji przygotowanych na konkurs scenariuszy. Każde zadanie oceniane było obiektywnie przez dwie niezależne komisje. Wspólna ocena zadecydowała o wygranej.

Za nami trudne, ale i ciekawe zadania tegorocznego konkursu SimChallenge. Rywalizacja była wyrównana, a ostateczny wynik zaskakujący nawet dla jurorów. W tegorocznej edycji zawodów wyłoniono zwycięską drużynę z kierunku położnictwo I° III rok. Laureatki otrzymały z rąk prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UM dra hab. n. med. i n. o zdr. Tomasza Plecha oraz koordynatora pomocniczego zawodów SimChallenge na kierunku położnictwo dr n. o zdr. Marioli Kici, prof. uczelni, puchar oraz pamiątkowe medale i upominki.
Studentki w ramach zadania konkursowego zdejmują szwy z krocza fantomu wysokiej wierności
Studentki w czasie wykonywania zadania konkursowego
Dziękujemy organizatorom wydarzenia, a w szczególności koordynatorowi zawodów dr n. med. Grzegorzowi Witkowskiemu, prof. uczelni, za perfekcyjne przygotowanie organizacyjne i zaangażowanie w przebieg tegorocznego i poprzednich edycji konkursu SimChallenge oraz wszystkim studentkom, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w zawodach. Zwycięskiemu zespołowi gratulujemy i zachęcamy studentów kierunku położnictwo do wzięcia udziału w kolejnych edycjach zawodów. Do zobaczenia na zawodach za rok.
Autorzy:
Dr n o zdr. Mariola Kicia, prof. uczelni
Dr n o zdr. Marta Zarajczyk, prof. uczelni
Dr n o zdr. Agnieszka Skurzak, prof. uczelni
Dr n o zdr. Dominika Stobnicka, prof. uczelni
Dr n o zdr. Katarzyna Dziaduszek
Dr n o zdr. Agnieszka Pieczykolan – autorka zdjęć, opiekun koła naukowego na kierunku położnictwo
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie