numer 023
Czerwiec 2023
5

Szkolenia ukraińskich lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej

W wyniku toczącego się w Ukrainie konfliktu zbrojnego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w porozumieniu ze Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej prowadziło szkolenia dla ukraińskich lekarzy.
Zdjęcie z konferencji dotyczącej szkolenia ukraińskich lekarzy w Polsce
fot. Aleksandra Kaźmierczak
Koordynator Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna przedstawił, dlaczego ukraińscy lekarze szkolą się właśnie na Lubelszczyźnie:
Inicjatywa przeprowadzenia szkoleń dla ukraińskich lekarzy jest związana z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą, która objęła szkolenia swoim patronatem. W związku z toczącą się w Ukrainie wojną, otrzymaliśmy propozycje organizacji szkoleń w zakresie leczenia oparzeń w Polsce. Nasze Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń zostało wybrane z kilku powodów, ale przede wszystkim ze względu na doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w tym zakresie. Doskonale znałem poziom ich wiedzy i możliwości - to wspaniali ludzie o dużej wiedzy, ale w warunkach wojny bardzo trudno jest optymalnie leczyć i uzyskać pomoc, która rzeczywiście ratuje życie czy zdrowie.
Goszczą u nas lekarze różnych specjalności – chirurdzy, anestezjolodzy, fizjoterapeuci. Ze względu na dużą liczbę szkolących się, lekarze z Ukrainy przyjeżdżają w mniejszych grupach, aby optymalnie pod względem czasu i możliwości podzielić się z nimi naszą wiedzą.
Szkolenia objęły trzy etapy – teoretyczne w postaci wykładów, praktyczne przy łóżku chorego czy na sali operacyjnej oraz w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które także zajmuje się dydaktyką w zakresie leczenia oparzeń.

O roli jaką w szkoleniach odgrywa Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opowiedział Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UMLub, prof. dr hab. n. med. Kamil Torres:
Centrum Symulacji Medycznej jest integralnym elementem szkolenia przedstawicieli zawodów medycznych z terenu objętego konfliktem zbrojnym – z Ukrainy. Podczas dwutygodniowego szkolenia w warunkach symulacyjnych nabywali wiedzę w zakresie nie tylko leczenia oparzeń, ale także zarządzania zespołem i kompleksowej opieki nad pacjentem oparzonym. To służy zarządzaniu w sytuacji kryzysowej. Zarządzanie zespołem objęło elementy komunikacji w zespole i z pacjentem, gdyż do udziału zaprosiliśmy także pacjentów symulowanych. Szkolenia ukraińskich lekarzy potrwały do końca marca. Nauczali w nich specjaliści chirurgii plastycznej, która w zakresie swojej specjalizacji zajmuje się oparzonymi. Dodatkowo udział wzięli specjaliści medycyny ratunkowej i ratownicy medyczni.

Na temat szkoleń przeprowadzanych w Centrum Symulacji Medycznej wypowiedział się również dr n. med. Tomasz Korzeniowski z Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej:
Szkolenia dla lekarzy z Ukrainy organizowane były we współpracy Szpitala w Łęcznej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To projekt zainicjowany przez Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę.
Tematyka szkolenia objęła leczenie oparzeń, dlatego większość czasu lekarze z Ukrainy spędzili w Szpitalu w Łęcznej we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej pod kierownictwem Profesora Jerzego Strużyny.
Zaplanowanych zostało 5 dwutygodniowych kursów, w których uczestniczyło łącznie 40 lekarzy z Ukrainy (8 w każdym kursie). W większości byli to lekarze z ośrodków oparzeniowych z różnych miast - chirurdzy, anestezjolodzy, lekarze rehabilitacji.
Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną (wykłady i seminaria) oraz część praktyczną, kiedy lekarze z Ukrainy obserwowali i uczestniczyli w procedurach wykonywanych w naszym centrum oparzeń. Największe zainteresowanie wzbudziły nowe techniki i metody leczenia oparzeń: enzymatyczne oczyszczanie ran oparzeniowych, wykorzystanie noża wodnego w usuwaniu martwicy czy nowoczesnych materiałów takich jak substytuty skóry i naskórka. Część kursu spędzili w Oddziale Intensywnej Terapii Oparzeń, gdzie nasi anestezjolodzy dzielili się z nimi swoją wiedzą w leczeniu najciężej poszkodowanych. Lekarze z Ukrainy to doświadczeni klinicyści, dlatego szkolenie opierało się przede wszystkim na wymianie doświadczeń i dyskusjach o strategii i wykorzystaniu najnowszych technologii i możliwości leczenia oparzeń u dorosłych i dzieci. Dopełnieniem szkolenia był czas spędzony w Centrum Symulacji Medycznej, gdzie lekarze z Ukrainy uczestniczyli między innymi w scenariuszu z udziałem pacjenta symulowanego. W tym miejscu mieli okazję doświadczyć wykorzystania nowoczesnych metod symulacyjnych wysokiej wierności w procesie kształcenia studentów i doskonalenia kadr medycznych, również w temacie oparzeń.
Przygotowała: Aleksandra Kaźmierczak
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie