numer 023
Czerwiec 2023
6

Wizyta profesorów z Health Sciences University of Hokkaido w Japonii

W dniach 29.05-02.06.2023 roku na zaproszenie Pani prof. dr hab. n. med. Marii Mielnik-Błaszczak, Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, odbyła się wizyta profesorów z Japonii z Health Sciences University of Hokkaido w ramach kontynuacji współpracy z Programu Erasmus+ KA 107.
Od lewej dr Piotr Stachurski, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Renata Chałas, prof. Yoshihiro Abiko, prof. Maria Mielnik-Błaszczak, prof. Masato Saitoh, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
Od lewej dr Piotr Stachurski, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Renata Chałas, prof. Yoshihiro Abiko, prof. Maria Mielnik-Błaszczak, prof. Masato Saitoh, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
Od lewej: Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, prof. dr hab. n. med. Marii Mielnik-Błaszczak, prof. Yoshihiro Abiko, prof. Masato Saitoh, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego dr n. med. Jarosław Sobieszczański prof. uczelni
Od lewej: Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, prof. dr hab. n. med. Marii Mielnik-Błaszczak, prof. Yoshihiro Abiko, prof. Masato Saitoh, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego dr n. med. Jarosław Sobieszczański prof. uczelni
W dniach 29.05-02.06.2023 roku na zaproszenie Pani prof. dr hab. n. med. Marii Mielnik-Błaszczak, Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, odbyła się wizyta profesorów z Japonii z Health Sciences University of Hokkaido w ramach kontynuacji współpracy z Programu Erasmus+ KA 107. Uniwersytet Medyczny w Lublinie odwiedzili: profesor Masato Saitoh DDS, PhD - Director of Division of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, oraz profesor Yoshihiro Abiko, BA, CPP, DDS, PhD - Director of Division of Oral Medicine and Pathology, School of Dentistry, President of Japanese of Psychosomatic Dentistry, Director of International Education and Exchange Center.

W ciągu kilkudniowej wizyty nasi Goście odbyli wiele znaczących spotkań; wygłosili wykłady dla studentów IV roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz pracowników dydaktycznych i lekarzy dentystów z UCS z zakresu stomatologii dziecięcej, endodoncji, profilaktyki stomatologicznej i psychostomatologii.

W trakcie wizyty profesorowie zwiedzili wszystkie Katedry i Zakłady w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii oraz zapoznali się z misją i funkcjonowaniem Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.

Zwieńczeniem wizyty były spotkania z Władzami Uczelni w osobach Pana Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamila Torres, Pani Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Renaty Chałas oraz Prodziekanów prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej, dr n. med. Katarzyny Sarny-Boś, prof. uczelni i dr n. med. Jarosława Sobieszczańskiego, prof. uczelni.

W wyniku spotkań ustalone zostały perspektywy dalszej współpracy między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Health Sciences University of Hokkaido w zakresie wspólnych obszarów rozwoju dla Wydziałów UMLub.
Autor: dr n. med. Piotr Stachurski, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie