numer 023
Czerwiec 2023
12

Studenci kierunku ratownictwo medyczne podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego

Studenci z koła ratowników medycznych prowadzą pokaz czynności ratunkowych na Dniach Otwartych
Pokaz pierwszych czynności ratunkowych
W dniach 25-26 maja Uniwersytet Medyczny otworzył swoje drzwi dla potecjalnych studentów. Na placu przed Centrum Symulacji Medycznej powstało małe miasteczko. Pod namiotami rozłożono stanowiska, na których studenci wraz z wykładowcami wszystkich kierunków prezentowali ofertę oraz zachęcali młodych ludzi do studiowania. Do inicjatywy dołączyli również studenci kierunku ratownictwo medyczne. Na stanowisku prezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Licznie zgromadzeni uczestnicy dni otwartych ochoczo wzięli udział w krótkich prezentacjach oraz udzielali się podczas ćwiczeń praktycznych: zadławieniu u dorosłych i dzieci, resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED, tamowania krwotoków oraz innych czynnościach ratujących życie u poszkodowanego w codziennych sytuacjach. 

Część praktyczną prowadzili studenci: Gabriela Figarska, Agata Kaczmarska, Aleksandra Stelmach, Zuzanna Borowiec, Sabina Czopek, Emilia Janikowska, Aleksander Nieście, Mateusz Solski, Mikołaj Połącz, Marek Mielniczuk, Wojciech Wronka, Maciej Statek, Sylwester Kwiatkowski, Mateusz Kot, Szymon Kapusta, Mateusz Pasztelaniec, Krystian Solski. 

Dodatkową atrakcją były dwa dynamiczne pokazy udzielenia medycznych czynności ratunkowych u mężczyzny, który wypadł z okna budynku. Pokaz rozpoczął się od momentu wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM). Mężczyzna z urazem głowy oraz złamaniem otwartym kończyny dolnej został zbadany i zabezpieczony do dalszego transportu w materacu próżniowym. W dalszym etapie studenci transportowali upozorowanego pacjenta do ambulansu i wykonywali dalsze czynności ratujące życie i zdrowie. Uczestnicy mogli z bliska zobaczyć codzienną pracę ZRM – od etapu dojazdu do miejsca zdarzenia, przez badanie urazowe, zabezpieczenie pacjenta, transport do ambulansu, medyczne czynności ratunkowe w pojeździe oraz dalszy transport. Część osób wyszła ze spontaniczną inicjatywą pomocy przy przeniesieniu rannego mężczyzny na nosze transportowe. 

Po symulacji każdy uczestnik mógł wejść do ambulansu oraz zapoznać się z jego wyposażeniem zgodnym ze standardem ministerialnym dla zespołu podstawowego (P). Niezwykłą atrakcją okazała się możliwość wspólnego rozłożenia noszy transportowych. Studenci odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące studiów oraz otwierających się możliwości po uzyskaniu dyplomu ratownika medycznego. W pokazie udział wzięli studenci: Aleksandra Węgorzewska, Adam Waberski, Mateusz Kuziuk. Nad częścią merytoryczną czuwali: dr Magdalena Prylińska, mgr Mariusz Gawroński, mgr Adam Gorgol oraz mgr Mateusz Mitura. Moderatorem i komentatorem pokazu był mgr Adam Gorgol. 

Niespodziewanymi zdarzeniami podczas dni otwartych okazały się faktyczne zasłabnięcia. W obydwu przypadkach poszkodowane zostały przetransportowane do ambulansu. Studenci wykonali pomiar parametrów życiowych oraz zebrali wywiad medyczny wg akronimu SAMPLE. Ostatecznie nikt nie trafił do szpitala, a przyszli ratownicy medyczni nabyli dodatkowego doświadczenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne spotkania z pierwszą pomocą.
Autor: mgr Adam Gorgol, Samodzielna Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie