numer 023
Czerwiec 2023
7

Kierownicy jednostek w pigułce

Przedstawiamy sylwetkę dr hab. n. med. Alicji Wójcik-Załuski, prof. uczelni, pani kierownik Zakładu Fizjoterapii Klinicznej UMLub.
portret dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska, profesor uczelni
Dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska, profesor uczelni
Czym zajmuje się jednostka, którą Pani Profesor kieruje?
Zakład Fizjoterapii Klinicznej został utworzony w 2014 roku w strukturach Uniwersytetu Medycznego z inicjatywy pana prof. dr hab. Mirosława Jabłońskiego – ówczesnego prorektora ds. klinicznych, na Wydziale Lekarskim, a od 2020 roku funkcjonuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu jako Katedra i Zakład Fizjoterapii Klinicznej.

Jednostka zajmuje się prowadzeniem działalności dydaktyczno-naukowej. Początkowo w Zakładzie zatrudnionych było 5 osób, obecnie jest to 15 pracowników, którzy wykorzystując pełną bazę kliniczną, pracują na oddziałach naszych szpitali klinicznych. Pracownicy Zakładu prowadzą dydaktykę z obszaru przedmiotów fizjoterapii klinicznej w chorobach wewnętrznych, dysfunkcjach narządu ruchu oraz medycyny fizykalnej, kładą szczególny nacisk na umiejętności praktyczne, co przekłada się  na wyższą jakość kształcenia studentów.

W Zakładzie realizujemy również praktyki zawodowe dla kierunku fizjoterapia. Celem praktyk zawodowych jest praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego pełnienia roli zawodowej poprzez usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy teoretycznej, kształtowanie umiejętności i właściwych postaw. Przy Zakładzie funkcjonują również dwa interdyscyplinarne koła naukowe, w których studenci mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu umiejętności zawodowych oraz działań naukowych. Pracownicy i doktoranci Zakładu organizują także liczne warsztaty, szkolenia i wykłady otwarte. Prowadzone są również badania z wykorzystaniem technologii DIERS, BCM, co przekłada się na pisanie prac poglądowych prezentowanych na licznych konferencjach. W Zakładzie realizowany jest także projekt badawczy DS, o tematyce „Ocena skuteczności leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych kończyn dolnych w aspekcie funkcjonowania w życiu codziennym”.

Co lubi Pani Profesor w swojej pracy?
W swojej pracy lubię możliwość rozwoju, realizację planów zawodowych, a także współpracę z innymi osobami. Każdego dnia doceniam potencjał i rozwój pracowników oraz studentów. Lubię poszukiwać nowych rozwiązań problemów dla rozwoju nauki w dziedzinie fizjoterapii, co przekłada się na realną pomoc pacjentom. Atutem mojej pracy są ludzie, z którymi pracuję i go tworzą.  

Moja kariera zawodowa…
Po skończonych studiach, które rozpoczęłam w Stanach Zjednoczonych (licencjat), a skończyłam w Polsce, uzyskując tytuł magistra, obroniłam doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W międzyczasie ukończyłam studia podyplomowe i zdobyłam dwie specjalizacje. Obecnie jestem doktorem habilitowanym na tymże Uniwersytecie i kieruję Zakładem Fizjoterapii Klinicznej.

Ja prywatnie…
Za przykładem niektórych kierowników wolę pozostać prywatną… Moją pasją, którą chcę się podzielić, jest wiele dyscyplin sportu.
Przygotowała: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie