numer 023
Czerwiec 2023
4

Wyniki konkursu "Moja przyszłość w medycynie. Edukacja dla bezpieczeństwa"

Konkurs był realizowany w ramach Medycznego Forum Edukacyjnego i był skierowany do uczniów szkół podstawowych.
Bardzo się cieszymy z ilości nadesłanych prac (284). Wszystkie prace były fantastyczne, widać w nich było serce, zaangażowanie i przemyślenia na temat konkursu.
Prace laureatów konkursu
Prace laureatów konkursu "Moja przyszłość w medycynie. Edukacja dla bezpieczeństwa" z klas I-III
Oceny dokonała Komisja konkursowa powołana przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki – prof. dr hab. Kamila Torres w składzie:
- Marta Socha,
- Anna Kotula-Pytel,
- Honorata Zaguła,
- Monika Ciężka,
- Katarzyna Gąska,
- Elżbieta Pacek.

Laureaci w Kategorii klasy I-III:
1. Marcin Guz
2. Maja Zając
3. Piotr Turula
Prace laureatów konkursu
Prace laureatów konkursu "Moja przyszłość w medycynie. Edukacja dla bezpieczeństwa" z klas IV-VIII
Laureaci w Kategorii klasy IV-VIII:
1. Kornelia Czech
2. Paulina Trybuła
3. Szymon Nalewajek
Nagrodę dla szkoły za najwyższą frekwencję w konkursie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej (179 prac).

Gratulujemy!

Przygotowała: mgr Joanna Tęsna
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie