numer 023
Czerwiec 2023
28

SimChallenge: dietetyka

25 maja br. odbyły się I Ogólnopolskie Zawody SimChallenge: dietetyka 2023, organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w ramach XI Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji MedIQ 2023.
Uczestniczki Simchallenge Dietetyka
Uczestniczki Simchallenge Dietetyka
W zawodach wzięły udział cztery drużyny, składające się z trojga studentów reprezentujących kierunki studiów dietetyka pierwszego i drugiego stopnia z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zawody polegały na wykonaniu trzech zadań z zakresu dietetyki klinicznej, w 3-osobowych zespołach, w warunkach symulacji medycznej. Każdy ze scenariuszy zadań był osadzony w naturalnym dla dietetyka środowisku pracy, np. na oddziale szpitalnym lub w gabinecie dietetycznym. Pierwsze zadanie polegało na udzieleniu konsultacji dietetycznej w warunkach ambulatoryjnych pacjentce w ciąży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą ciążową. Drugim zadaniem było obalenie mitów dietetycznych związanych z dietą niskoenergetyczną. W trakcie zadania uczestnicy musieli przekazać aktualną wiedzę naukową dotyczącą braku zasadności stosowania diety ketogennej w redukcji masy ciała. W trzecim zadaniu została oceniona umiejętność przeprowadzania przesiewowej oceny stanu odżywienia pacjentów na oddziale szpitalnym, na której podstawie u badanej pacjentki należało rozpoznać wskazania do wdrożenia leczenia żywieniowego dojelitowego.

Udział pacjentów standaryzowanych, specjalnie przygotowanych do realistycznego i dokładnego wcielenia się w rolę pacjentów, umożliwił ocenę umiejętności przekazywania wiedzy żywieniowej i kompetencji miękkich niezbędnych w pracy dietetyka. Wykonanie poszczególnych zadań było oceniane przez trzy komisje złożone z dietetyków-praktyków.

I miejsce w zawodach zajęła drużyna reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W skład drużyny weszły członkinie Koła Naukowego Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie: Sandra Jeżewska, Maja Terlecka i Kinga Szymańska
II miejsce należało do drużyny reprezentującej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
III miejsce zajęła drużyna z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
IV miejsce drużyna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Autorki: Sandra Jeżewska, dietetyka II rok I stopnia,
mgr Karolina Goral, Zakład Żywienia Klinicznego UM w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie