numer 023
Czerwiec 2023
7

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych w UMLub

Pragniemy poinformować Społeczność Akademicką, że zgodnie z zarządzeniem Nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 roku, została utworzona Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych. Pracownia jest ściśle związana z działaniami Zakładu Psychologii i staje się częścią Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny na Wydziale Nauk Medycznych.

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych została powołana do realizacji kilku celów. Po pierwsze realizuje ważny cel dydaktyczny, w związku z rozpoczęciem kształcenia na kierunku psychologia, studenci powinni mieć możliwość zapoznania się z obowiązującymi testami i kwestionariuszami psychologicznymi i wypożyczania ich. Po wtóre będzie realizować cele badawcze. Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych będzie służyła wsparciem dla wszystkich pracowników, którzy do swoich badań naukowych chcą wykorzystać metody psychologiczne. Będą one udostępniane w oparciu o ogólnie przyjęte zasady i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP): 
A – testy dla psychologów oraz dla innych specjalistów
A+ – testy dla psychologów oraz dla innych specjalistów po ukończonym szkoleniu z zakresu konkretnego testu
B1 – testy dla psychologów oraz dla innych specjalistów po ukończonym ogólnym szkoleniu z psychometrii zakończonym egzaminem
B2 – testy dla psychologów oraz dla innych specjalistów po ukończonym ogólnym szkoleniu z psychometrii zakończonym egzaminem, a następnie szkoleniu z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów)
C – wyłącznie dla psychologów

Jeżeli osoba chcąca wykorzystać test nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów, psychologowie pomogą w przygotowaniu badań oraz ich interpretacji na podstawie indywidualnie zawieranych umów. Ponadto pragniemy zachęcić Państwo do wspólnej rozbudowy pracowni. Wielu z Was podejmuje trud adaptacji różnych metod badań psychologicznych. Oferujemy pomoc w realizacji takich zadań. Zachęcamy również do tego, aby (jeżeli istnieje taka możliwość prawna), umieścić test w pracowni i udostępnić go dla innych badaczy. Każdorazowo o pojawieniu się nowego narzędzia badawczego będziemy informować na łamach BLASKu.

Zadaniem Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych jest więc stworzenie miejsca, w którym zgromadzone i udostępniane będą metody do badań, zgodnie z obowiązującym prawem i rekomendacjami ich wykorzystania. Przed nami wiele wyzwań, jak podczas wdrażania nowych działań. Jesteśmy jednak przekonani, że Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych będzie miejscem tworzenia wielu wspaniałych przedsięwzięć badawczych.
Autorki: Ewa Humeniuk, Marzena Samardakiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie