numer 023
Czerwiec 2023
3

Zarząd Samorządu Studentów na rok akademicki 2023/2024

13 czerwca o godz. 19:30 w auli Centrum Symulacji Medycznej odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2023/2024.

Poniżej przedstawiamy skład Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2023/2024:

Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów - Karol Chromiak 

Wiceprzewodniczący Wydziału Lekarskiego - Dawid Staniak 

Wiceprzewodnicząca Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - Alicja Wójcik 
Wiceprzewodnicząca Wydziału Farmaceutycznego - Julia Ćwiklak 

Wiceprzewodnicząca Wydziału Nauk o Zdrowiu - Katarzyna Klimek 

Wiceprzewodniczący Wydziału Nauk Medycznych - Eryk Wajdzik 
Wiceprzewodnicząca Wydziału Biomedycznego - Magdalena Drzewiecka 

Sekretarz - Marta Krzyżanowska 
Koordynator ds. Imprez Masowych - Oskar Tokarczuk

Koordynatorka ds. Socjalno-Bytowych Studentów - Weronika Tuszyńska 

Koordynator ds. Organizacyjno- Administracyjnych - Mateusz Trubalski 

Koordynator ds. Rozwoju Kulturalnego Studentów - Paweł Kamiński 

Koordynatorka ds. Promocji i Marketingu - Aleksandra Węgorzewska 

Koordynator ds. Obsługi Informatycznej - Kacper Bluczak

Koordynatorka ds. Organizacji Studenckich - Justyna Łapińska 

Koordynatorka ds. Współpracy z English Division - Michalina Pinkosz 

Koordynator ds. Praw Studenckich - Kacper Curzytek

Członkowie Zwyczajni - Michał Siwek, Natasza Jankowska, Paulina Kawka, Sara Kosina, Klaudia Waśko, Mateusz Kot 
Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów - Marcelina Podleśna
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2023/2024
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2023/2024
Przygotował: Karol Chromiak, Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie