numer 023
Czerwiec 2023
3

Zespół naukowców UMLub publikuje w prestiżowym Medical Education

Wyniki współpracy polsko-ukraińskiej w zdalnym szkoleniu z zakresu inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca opublikowane w prestiżowym czasopiśmie medycznym
 

Grupa lekarzy z Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowana przez dra hab. n. med. Andrzeja Głowniaka, wspólnie z zespołem z Centrum Symulacji Medycznej, pod kierownictwem prof. dra hab. n. med. Kamila Torresa, od ponad 2 lat uczestniczy w realizacji projektu zdalnego szkolenia ukraińskich lekarzy w zakresie inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca za pomocą zabiegów ablacji, wykorzystując do tego celu technikę teleproktoringu w trybie remote presence. Opiera się ona na dwukierunkowej transmisji w czasie rzeczywistym parametrów zabiegowych pomiędzy faktyczną salą operacyjną oraz odpowiednio wyposażoną wirtualną salą operacyjną zlokalizowaną w CSM, dzięki temu proktor może bezpośrednio nadzorować przebieg operacji. Dotychczas zabiegi takie wykonywane były w Centrum Kardiologicznym w Użgorodzie oraz w Regionalnym Centrum Sercowo-Naczyniowym w Połtawie, w rejonie charkowskim, oraz Heart Center w Kijowie. Wykorzystanie techniki zdalnego proktoringu pozwala na zapewnienie dostępu do nowoczesnych technik inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca, mimo ograniczeń wynikających pierwotnie z pandemii COVID-19, a obecnie z działań wojennych toczących się w Ukrainie.

Wstępne wyniki współpracy kliniczno-dydaktycznej zostały opublikowane w 2021 roku (Glowniak A, Petkanych M, Wojewoda K, Komiaty V, Sudol M, Dyomenko O, Torres K, Wysokinski A, Sorgente A, Chierchia GB, de Asmundis C. Remote proctoring for cryoballoon ablation of atrial fibrillation: A challenge or an opportunity in the COVID-19 era? Cardiol J. 2021;28(6):970-972. doi: 10.5603/CJ.a2021.0100).

Natomiast ostatnio prestiżowe czasopismo wydawnictwa Wiley dedykowane edukacji medycznej opublikowało doniesienie lubelskich badaczy koncentrujące się na dydaktycznych aspektach projektu (Glowniak A, Petkanych M, Torres K, Załuska W. Remote-presence approach to cryoablation training: Beyond COVID-19. Med Educ. 2023 Apr 27. doi: 10.1111/medu.15104. Epub ahead of print. PMID: 37186308)
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie