numer 023
Czerwiec 2023
5

Nowe wyzwania przed Komisją Bioetyczną przy UMLub


Od 1 maja 2023 roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r., Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie funkcjonuje w nowym składzie:

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Głowniak, prof. uczelni

Zastępca przewodniczącego:
prof. dr hab. Ewelina Grywalska

Członkowie:
dr hab. Anna Belcarz, prof. uczelni
dr n. med. Monika Bojarska-Łoś
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska, prof. uczelni
prof. dr hab. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. Agata Filip
prof. dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk
prof. dr hab. Paweł Krawczyk
prof. dr hab. Tomasz Plech
dr hab. Paweł Rybojad
dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni
ks. dr Krzysztof Smykowski
prof. dr hab. Anna Torres
dr hab. Paulina Własiuk
dr hab. Witold Zgodziński, prof. uczelni

Sekretarz:
Urszula Jarosławska

 

W dniu 10 maja 2023 r. w głosowaniu tajnym członkowie Komisji wybrali spośród swojego grona przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, którymi zostali odpowiednio dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, prof. UM, oraz prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska.

Nowy regulamin Komisji wprowadza wiele zmian, które mają na celu usprawnienie jej pracy, oraz nowelizację procesu recenzenckiego. Główne zmiany – wprowadzone już teraz – to zwiększenie liczby recenzentów każdego wniosku do minimum dwóch osób oraz możliwość wskazania przez wnioskodawcę (podobnie jak ma to miejsce w uznanych czasopismach naukowych) tak zwanych opposed reviewers, a więc osób, które z uwagi na potencjalny konflikt interesów powinny być wyłączone z procesu recenzenckiego.

W najbliższej przyszłości, we współpracy z Działem Inteligentnych Technologii w Edukacji Medycznej CSM, planujemy pełną cyfryzację procesu składania wniosków oraz ich recenzji, podobnie jak ma to miejsce w czasopismach naukowych. Umożliwi to szybkie procedowanie wniosków oraz ich ocenę na zasadzie analogicznej do koncepcji peer review, od lat przyjętej w środowisku akademickim. Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zamierza ściśle współpracować z powołaną przez Ministra Zdrowia Naczelną Komisją Bioetyczną.
znak graficzny Komisji Bioetycznej, przedstawia menzurkę laboratoryjną wpisaną w okrąg i napis Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Autor: dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, profesor uczelni, przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie