numer 023
Czerwiec 2023
2

Nowy przewodniczący Samorządu Studentów – Karol Chromiak

Nazywam się Karol Chromiak i jestem studentem IV roku kierunku lekarskiego. Dnia 13 czerwca 2023 roku zostałem wybrany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów na funkcję przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Karol Chromiak, Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Karol Chromiak, Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Z samorządem jestem związany od 2019 roku. W latach 2019-2022 pełniłem funkcję członka zarządu, natomiast w ubiegłej kadencji realizowałem swoje zadania jako wiceprzewodniczący Wydziału Lekarskiego Zarządu Samorządu Studentów. Należałem do Zespołu ds. Wydarzeń, a także byłem członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Komisji ds. Planów Studiów oraz Komisji Własnego Funduszu Stypendialnego. Ponadto w latach 2020-2022 pełniłem funkcję kolejno asystenta koordynatora, a następnie koordynatora lokalnego ds. wymiany naukowej w IFMSA-Poland Oddział Lublin.

Tworząc skład Zarządu, kierowałem się przede wszystkim pluralizmem tak, aby jak najwięcej kierunków było reprezentowanych w Samorządzie, czego świetnym efektem jest dołączenie do Zarządu dwóch nowych przedstawicielek kierunku kosmetologii z Wydziału Farmaceutycznego.

Plany na przyszły rok jako Zarząd mamy bardzo ambitne. Sztandarowym naszym celem jest organizacja Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Lublinie. Jest to wydarzenie na skalę krajową, co pozwoli nam na realną promocję naszej Alma Mater na arenie ogólnopolskiej. We wrześniu planujemy zorganizować we współpracy z IFMSA-Poland Oddział Lublin obóz integracyjny skierowany do przyszłych studentów wszystkich kierunków. Wsłuchując się w głosy i potrzeby studentów, planujemy nawiązanie długofalowych współprac z Okręgową Izbą Lekarską oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. W nadchodzącej kadencji chciałbym się również skupić na kontynuacji dotychczasowych projektów, takich jak "Projekt asystenta nauczyciela akademickiego", który pozwoli sformalizować działalność dydaktyczną naszych studentów. W latach przedpandemicznych dużym zainteresowaniem cieszyło się cykliczne wydarzenie UMLub Show, podczas którego wykładowcy razem ze studentami wcielali się w role aktorek i aktorów. Myślę, że również i na tej płaszczyźnie Samorząd ma pole do działania.
Chciałbym serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem. Zarówno ja, jak i mój Zarząd jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności. Wierzymy, że uda nam się zrealizować wszystkie założone cele.

W myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to studenci w uczelni tworzą samorząd studencki, toteż wszystkich chętnych do działania w Samorządzie zachęcam do współpracy.
Autor: Karol Chromiak, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie