numer 023
Czerwiec 2023
4

Większe możliwości leczenia arytmii serca w SPSK nr 4

Kliniczny Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 4 w Lublinie poszerzył zakres małoinwazyjnych zabiegów wykonywanych u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. W ostatnim czasie szpital odwiedził specjalista dr Andreas Rillig z University Heart and Vascular Center w Hamburgu, wiodącego europejskiego ośrodka kardiologicznego. Wspólna praca przyczyni się do lepszej pomocy pacjentom kardiologicznym, szczególnie w starszym wieku, z uporczywymi zaburzeniami rytmu serca, np. nawracającym i przetrwałym migotaniem przedsionków i nietypową anatomią serca.


W dniach 21-22 czerwca w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie gościł dr Andreas Rillig z University Heart and Vascular Center w Hamburgu. Znany z działalności klinicznej i naukowej specjalista elektrofizjologii wspólnie z zespołem lekarzy elektrofizjologów pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Głowniaka wykonał nowoczesne zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem innowacyjnego cewnika ablacyjnego o wysokiej przewodności cieplnej.
Irygowany cewnik ablacyjny RF nowej generacji
Irygowany cewnik ablacyjny RF nowej generacji
Innowacja wykorzystująca diament
Nowej generacji irygowany cewnik ablacyjny RF wykorzystuje w swojej konstrukcji diament przemysłowy. Charakteryzuje się bardzo dużą przewodnością cieplną, co umożliwia uzyskanie wiarygodnej informacji na temat rzeczywistej temperatury w miejscu wykonywania ablacji i automatyczne dostosowywanie mocy przez generator.

- Narzędzie opiera się na technice high-power short-duration (HPSD). Dzięki specjalnemu cewnikowi zaprojektowanemu do tego typu zabiegów system wykorzystuje wyższą niż standardowa moc w krótszym czasie, a przy tym aż 50 razy na sekundę kontroluje temperaturę, co daje większą precyzję podczas ablacji. Cewnik monitoruje temperaturę, a nie – jak w przypadku innych narzędzi – moc, i w momencie przekroczenia 60 stopni natychmiast obniża dostarczaną energię, dzięki temu kontrolowana jest głębokość ablacji, co pozwala uniknąć uszkodzenia tkanek otaczających dany obszar oraz, w konsekwencji, komplikacji – mówi dr Andreas Rillig.

Zabiegi z wykorzystaniem opisanej innowacji wykonywane są przez zespół Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK nr 4 w Lublinie od kwietnia ubiegłego roku, natomiast obecne warsztaty z udziałem gościa mają na celu poszerzenie zakresu zabiegów wykonywanych tą nowoczesną metodą.

Wykorzystanie jedynego dostępnego na rynku medycznym cewnika ablacyjnego z precyzyjną kontrolą temperatury, przynosi korzyści szczególnie w przypadku zabiegów u pacjentów z uporczywymi zaburzeniami rytmu serca, np. nawracającym i przetrwałym migotaniem przedsionków i nietypową anatomią serca. Są to na przykład pacjenci w starszym wieku, którzy po przebytym leczeniu kardiologicznym nadal zmagają się z problemami dotyczącymi pracy serca. Takim pacjentem jest 69-letni mężczyzna, który w środę jako pierwszy pod nadzorem proktora z Hamburga przeszedł zabieg z użyciem innowacyjnego cewnika w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii SPSK nr 4 w Lublinie.
Zespół lekarzy przy stole operacyjnym w trakcie zabiegu cewnikiem ablacyjnym
Zespół podczas zabiegu
- Dzięki bardzo wysokiej przewodności cieplnej, którą posiada końcówka elektrody wykonana z przemysłowego diamentu, odczyty temperatury są znacznie dokładniejsze niż we wszystkich innych stosowanych w kardiologii cewnikach, a dawkowanie mocy jest bardzo precyzyjne. Ponadto system 
posiada wysoką rozdzielczość mapowania. To wszystko pozwala na znaczne ograniczenie czasu pojedynczej aplikacji, do 5-10 sekund, a tym samym na istotne skrócenie czasu zabiegu. Krótszy czas oznacza mniejsze ryzyko komplikacji i większy profil bezpieczeństwa – tłumaczy dr hab. n. med. 
Andrzej Głowniak, lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Elektrokardiologii SPSK nr 4 w Lublinie. 

W celu wprowadzenia procedury do Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK nr 4 w Lublinie przedstawiciele SPSK Nr 4 w Lublinie w zeszłym roku brali udział w zabiegach wykonywanych w pracowni dra Andreasa Rilliga w University Heart and Vascular Center w Hamburgu, wiodącym europejskim ośrodku kardiologicznym. Ablacje przy użyciu cewnika wykorzystującego diament przemysłowy to kolejna obok elektroporacji nowoczesna technika leczenia zaburzeń rytmu serca wprowadzona w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie jako jednym z pierwszych ośrodków w Polsce. 

– Działania te wpływają na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych procedur z zakresu kardiologii zabiegowej dla pacjentów z makroregionu lubelskiego i nie tylko. Obserwujemy systematyczny wzrost pacjentów spoza województwa lubelskiego, kierowanych na zabiegi 
w lubelskim ośrodku z całej Polski – mówi dr hab. n. med. Andrzej Głowniak.

Kliniczny Oddział Elektrokardiologii

Dr Andreas Rillig podkreśla, że ceni współpracę z zespołem specjalistów SPSK nr 4 w Lublinie oraz jest pod wrażeniem nowoczesnej i dobrze wyposażonej Pracowni Elektrofizjologii lubelskiego szpitala.

Personel oddziału realizuje unikatowe świadczenia zdrowotne w skali całego kraju. Część z nich jest możliwa dzięki zakończonej w 2021 roku budowie i doposażeniu ośrodka. Modernizacja i zakup wysokiej klasy sprzętu, w tym angiografu cyfrowego pozwalającego na uzyskiwanie trójwymiarowych obrazów serca w trakcie operacji czy nowoczesnego aparatu RTG z ramieniem C umożliwiły zwiększenie liczby wysokospecjalistycznych zabiegów, takich jak wszczepienie najmniejszego na świecie stymulatora serca czy ablacja migotania przedsionków innowacyjną metodą elektroporacji.

Nowoczesny Kliniczny Oddział Elektrokardiologii z Pracownią Elektrofizjologii i Elektroterapii jako jedyny w makroregionie lubelskim wykonuje pełne spektrum zabiegów z zakresu elektroterapii serca, m.in. badania elektrofizjologiczne, ablacje zaburzeń rytmu serca metodą klasyczną i z wykorzystaniem trójwymiarowych systemów elektroanatomicznych CARTO i EnSite czy ablacje migotania przedsionków.
Zespół Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK4 wraz z gościem drem Andreasem Rillingiem
Zespół Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK4 wraz z gościem drem Andreasem Rillingiem
Źródło: rzecznik prasowy SPSK nr 4
fot. Łukasz Głaczkowski
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie