numer 025
Listopad 2023
4

Studencka Pracownia USG: Rozwój i Edukacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

W zeszłym roku akademickim 2022/2023, Studencka Pracownia USG przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odnotowała dynamiczny rozwój, stając się ważnym miejscem wsparcia edukacyjnego dla studentów wszystkich kierunków.
Studenci w trakcie warsztatów z USG tarczycy. Studentka wykonująca badanie pokazuje dwójce kolegów co widać na monitorze USG.
fot. Sylwiusz Niedobylski
Pracownia, powiązana ze Studenckim Towarzystwem Naukowym, powstała na początku roku akademickiego 2021/2022, a jej działalność skoncentrowana jest na szerzeniu wiedzy z zakresu ultrasonografii.
Studentka nalewa żel na  głowicę aparatu USG.
fot. Sylwiusz Niedobylski
Studencka Pracownia USG to zgrany zespół, w którego skład wchodzą utalentowani studenci od drugiego do szóstego roku kierunku lekarskiego oraz stażyści. Kierownictwo nad Pracownią sprawuje Adam Brachet, który pełni kluczową rolę w organizacji i koordynacji działań zespołu. Każdy z członków wnosi do projektu unikalne umiejętności i perspektywy, co sprzyja efektywnej pracy oraz wzajemnemu wsparciu w procesie kształcenia. To właśnie ta różnorodność pozwala Pracowni rozwijać się oraz oferować coraz bardziej kompleksowe i wartościowe warsztaty ultrasonografii dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Geneza funkcjonowania Studenckiej Pracowni USG opiera się na metodzie peer-teaching, która polega na uczeniu się i wspieraniu w grupie rówieśniczej. To podejście minimalizuje stres związany z uczestnictwem w warsztatach, umożliwiając studentom skoncentrowanie się na zdobywaniu praktycznych umiejętności.

W minionym roku akademickim (2022/2023) Pracownia zorganizowała łącznie 61 warsztatów, które przyciągnęły 340 studentów różnych kierunków! Tematyka zajęć skupiła się na anatomii ultrasonograficznej szyi, badaniu eFAST, ultrasonografii naczyń kończyny dolnej i ultrasonografii płuc. Ponadto, w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2022 i 2023 Studencka Pracownia USG miała własne stanowisko, reprezentując kierunek lekarski.
Warsztaty USG STN. Student wykonuje USG łydki, za nim stoi koleżanka, która także patrzy na monitor urządzenia USG.
fot. Sylwiusz Niedobylski.
Istotnym wydarzeniem był udział w OPEN week: “ENERGIA” w 2022 i „Pierwszy KROK” w 2023, w trakcie których odbyły się spotkania z udziałem nowych studentów pierwszych lat. Podczas tych spotkań, młodsi koledzy i koleżanki mieli okazję nauczyć się obsługi aparatów ultrasonograficznych oraz pogłębić wiedzę z wyżej wymienionych tematów.

Na obecny rok akademicki 2023/2024 Pracownia planuje dalszy rozwój swojej działalności. Do zespołu dołączyli nowi członkowie, a tematyka warsztatów zostanie rozszerzona o ultrasonografię jamy brzusznej oraz wkłucia pod kontrolą USG. W dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu prowadzonych zajęć, Pracownia zamierza brać udział w certyfikowanych szkoleniach ultrasonograficznych oraz dalej poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia profilu Pracowni na Instagramie (@usg_stn), gdzie na bieżąco udostępniane są informacje o nadchodzących warsztatach oraz linki umożliwiające zapisywanie się na konkretne terminy.

Studencka Pracownia USG to miejsce, gdzie edukacja i rozwijanie umiejętności ultrasonograficznych stają się dostępne i przyjazne dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Tekst: Katarzyna Chawrylak, Adam Brachet
Zdjęcia: Sylwiusz Niedobylski
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie