numer 025
Listopad 2023
3

Dr Michał Zarobkiewicz laureatem 5 edycji konkursu o Grant Naukowy Fundacji DKMS!

Grant Naukowy Fundacji DKMS jest skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół hematologii oraz terapii komórkowych. Badania te mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych jak i klinicznych w zakresie: immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej i klinicznej, a także obejmujących zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.
dr n. med. Michał Zarobkiewicz
dr n. med. Michał Zarobkiewicz
Miło nam poinformować, iż Laureatem piątej edycji konkursu o Grant Naukowy Fundacji DKMS został dr n. med. Michał Zarobkiewicz z Katedry i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który będzie realizował projekt pn. Ocena wpływu wybranych inhibitorów Kinazy Tyrozynowej Brutona na funkcję limfocytów Tγδ pod kątem immunoterapii.

W ramach projektu zostaną zrealizowana ilościowa i funkcjonalna ocena komórek Tγδ, wystawionych na działanie inhibitorów BTK: ibrutinibu, acalabrutinibu i zanubrutinibu. Inhibitory BTK są obecnie szeroko stosowaną opcją terapeutyczną u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Kinaza BTK jest obecna przede wszystkim w limfocytach B, okazuje się jednak, że jej inhibitory wpływają również na komórki T.

Szczegółowa ocena komórek Tγδ przyczyni się do lepszego zrozumienia BTK (kinazy tyrozynowej Brutona) i efektów terapii inhibitorami BTK. Z praktycznego punktu widzenia ważne jest poznanie całego spektrum działania BTK w limfocytach Tγδ, ponieważ obecnie ocenia się je jako możliwą immunoterapię nowotworów hematologicznych. W tym zastosowaniu mogłyby być one stosowane równolegle z inhibitorami BTK. Ponadto pozwoli na lepsze zarządzanie skutkami ubocznymi terapii inhibitorami BTK.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata a wartość dofinansowania to 200 000,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!
Autorka: mgr Katarzyna Jedynak-Pukas, Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie