numer 025
Listopad 2023
14

Krzysztof Jóźwiak dyrektorem NCN

31 października prof. Krzysztof Jóźwiak odebrał nominację na stanowisko dyrektora NCN. Nowy dyrektor dobrze zna Centrum, był w przeszłości członkiem Rady NCN.
prof. Krzysztof Jóźwiak
prof. Krzysztof Jóźwiak
Prof. Krzysztof Jóźwiak jest profesorem nauk farmaceutycznych, prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków, kieruje Zakładem Biofarmacji i Katedrą Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2018 do 2022 roku był członkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie.

– Jestem gotowy wszelkimi sposobami zabiegać o zwiększenie dotacji celowej NCN. Na teraz uważam to za najpilniejsze zadanie i liczę na zrozumienie tej kwestii w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Bez dobrego i projakościowego finansowania nauki czy edukacji w Polsce nie stworzymy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy – mówi nowy dyrektor NCN.

Badacz bardzo dobrze zna Narodowe Centrum Nauki. W latach 2012-2020 był członkiem Rady NCN. Przez część tego czasu kierował Komisją nauk o życiu w Radzie.

– Jest jedną z osób, które brały udział w budowaniu instytucji i doskonale czuje jej misję. Jestem przekonany, że pod jego przywództwem NCN wykorzysta szanse, które najbliższa przyszłość otwiera przed tą agencją – mówi o swoim następcy prof. Zbigniew Błocki.

Na powołanie na stanowisko dyrektora NCN prof. Jóźwiak czekał blisko osiem miesięcy. Zgodnie z planem pracę powinien był rozpocząć na początku marca, gdy zakończyła się kadencja prof. Błockiego.

Otwarty konkurs na stanowisko dyrektora odbył się na przełomie roku. Rada NCN zaakceptowała kandydaturę prof. Jóźwiaka w połowie lutego. Kolejne miesiące to był czas oczekiwania na nominowanie przez ministra prof. Przemysława Czarnka. Zgodnie z ustawą o NCN, do czasu powołania nowego dyrektora obowiązki pełnił prof. Zbigniew Błocki.

Wręczenie powołania odbyło się 31 października w siedzibie Centrum. Ministra reprezentował prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w MEiN.
prof. Włodzimierz Bernacki, prof. Krzysztof Jóźwiak, prof. Zbigniew Błocki
prof. Włodzimierz Bernacki, prof. Krzysztof Jóźwiak, prof. Zbigniew Błocki
Źródło: NCN GOV
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie