numer 025
Listopad 2023
7

To już 50 lat! Poznaj naszą historię – historia nauczania stomatologii w Lublinie cz. 2

50 lat temu – 15 maja 1973 roku, wieloletnie starania władz Akademii Medycznej i Lubelszczyzny o utworzenie w Lublinie oddziału stomatologii i rozpoczęcie kształcenia przyszłych lekarzy stomatologów zostały uwieńczone sukcesem, a już rok później podjęto decyzję o powstaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej dla studentów.
Uroczystość otwarcia Instytutu Stomatologii - od lewej: doc. dr hab. Maria Strużak-Wysokińska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej ds. Oddziału Stomatologii, prof. dr hab. Grażyna Jarząb - Dyrektor Instytutu
Uroczystość otwarcia Instytutu Stomatologii - od lewej: doc. dr hab. Maria Strużak-Wysokińska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej ds. Oddziału Stomatologii, prof. dr hab. Grażyna Jarząb - Dyrektor Instytutu
Telegram gratulacyjny z okazji otwarcia Insytytutu Stomatologii
Telegram gratulacyjny z okazji otwarcia Insytytutu Stomatologii
Instytut Stomatologii został powołany 1 października 1974 roku na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 września 1974 roku. W struktury Instytutu włączono kliniki Katedry Stomatologii będącej dotąd jednostką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Pierwszym dyrektorem Instytutu została ówczesna Prodziekan Oddziału Stomatologii – prof. dr hab. Grażyna Jarząb (1974-1984), a funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej ds. Oddziału Stomatologii objęła doc. dr hab. Maria Strużak-Wysokińska – Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej. W trzecim roku nauczania stomatologii (1975 rok) oddano do użytku pierwszy z dwóch, dwukondygnacyjny budynek Instytutu. Kształciło się wtedy już ponad 200 studentów (trzy roczniki). W budynku, nazywanym roboczo budynkiem „B”, znajdowała się sala wykładowa oraz nowocześnie wyposażone sale ćwiczeń: fantomowa – dedykowana dla procedur z zakresu stomatologii zachowawczej, negatoskopowa, ortodontyczna i protetyczna. Urządzono również Pracownię Radiologii Stomatologicznej pod kierunkiem dr n. med. Katarzyny Różyło, zamontowano tam m.in.: rentgen panoramiczny (wówczas takich aparatów w kraju było tylko kilka). W budynku znajdowała się również sala konferencyjna oraz biblioteka. Dnia 23 kwietnia 1976 roku po raz pierwszy studenci kierunku lekarsko-dentystycznego III roku zaczęli leczyć pacjentów – do użytku oddano dwie 6-stanowiskowe sale kliniczne, a pierwsza przyjęta pacjentka otrzymała kwiaty. W tym czasie trwały intensywne działania nad ukończeniem adaptacji budynku „A” – w pełni przystosowanego do leczenia pacjentów. Ostatecznie od października 1976 roku zajęcia dydaktyczne prowadzono już całkowicie w pięciokondygnacyjnym budynku Instytutu Stomatologii. Na czwartym piętrze umieszczono klinikę chirurgii szczękowej z łóżkami dla chorych, trzecie piętro zostało oddane chirurgii ambulatoryjnej, drugie piętro zajęła ortodoncja, pierwsze – protetyka stomatologiczna, zaś parter budynku – stomatologia zachowawcza.
Uroczystość okolicznościowa - na pierwszym planie dr n. med. Anna Komorowska
Uroczystość okolicznościowa - na pierwszym planie dr n. med. Anna Komorowska
Należy podkreślić, że placówka wówczas należała do jednych z bardziej nowoczesnych w kraju. Na ponad 3 tys.m2 powierzchni użytkowej znalazły się sale zabiegowe, oddział kliniki chirurgii szczękowo-twarzowej z 40 łóżkami, laboratoria, sale ćwiczeń dla studentów wyposażone w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i zabiegową. Wartość obiektu wraz z wyposażeniem wyniosła 25 mln zł. Instytut Stomatologii dysponował 56 fotelami stomatologicznymi, a nowoczesna aparatura elektromedyczna i diagnostyczna pochodziła z Czechosłowacji, RFN, NRD, Lichtensteinu, Francji oraz USA. W pracowni protetyki stomatologicznej znajdowały się bardo nowoczesne aparaty do odlewania metali, piece do wypalania porcelany, specjalne prasy do wykonywania protez zębowych oraz aparaty ultradźwiękowe. Działalność dydaktyczną, leczniczą oraz naukową podjęły cztery Jednostki reprezentujące podstawowe dyscypliny stomatologiczne: chirurgię stomatologiczną i szczękowo-twarzową (kierownik: prof. dr hab. Grażyna Jarząb), ortodoncję (kierownik: dr n. med. Anna Komorowska), protetykę stomatologiczną (kierownik: doc. dr hab. Maria Kleinrok) i stomatologię zachowawczą (kierownik: doc. dr hab. Maria Strużak-Wysokińska). Grupa pracowników naukowo-dydaktycznych rekrutowała się z byłych asystentów, w większości uczniów prof. Józefa Jarząba, założyciela Kliniki Stomatologicznej, twórcy lubelskiej stomatologii.
Budynek Insytutu Stomatologii - 1976 rok
Budynek Insytutu Stomatologii - 1976 rok
Uroczystego otwarcia gmachu Instytutu Stomatologii dokonano 29 listopada 1976 roku w obecności władz Uczelni, m.in.: ówczesnego Rektora Akademii Medycznej – prof. dr hab. Bolesława Semczuka, Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Grażyny Jarząb oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Mariana Śliwińskiego. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele polityczni i administracyjni województwa oraz miasta, a także społeczność akademicka. I tak nieprzerwanie nauczanie w Instytucie Stomatologii przy ul. Karmelickiej 7 trwało do 2020 roku.

Pierwsi absolwenci Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie opuścili mury Alma Mater w 1978 roku podejmując pracę w ośrodkach i gabinetach stomatologicznych na terenie całego kraju. Ale o tym już w kolejnej odsłonie…


Autorka: prof. dr hab. n. med. Renata Chałas,
Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie