numer 025
Listopad 2023
4

Wielopłaszczyznowa opieka nad noworodkiem i niemowlęciem w ramach programu Doskonała Nauka II

Doświadczenia w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem, ciągłe monitorowanie literatury przedmiotu i kształtujących się trendów zmian skłoniły Zespół pracowników Zakładu Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, ze szczególnym zaangażowaniem dr Moniki Wójtowicz-Marzec do podjęcia inicjatywy zorganizowania konferencji o charakterze naukowo-szkoleniowym o tematyce obejmującej szeroko pojęte zagadnienia opieki nad noworodkiem i niemowlęciem.
dr hab. Danuta Zarzycka, prof. Uczelni
dr hab. Danuta Zarzycka, prof. Uczelni
Cele szczegółowe projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych to prezentacja osiągnięć naukowych z zakresu perinatologii, pielęgniarstwa, położnictwa, neonatologii i fizjoterapii. Wymiana doświadczeń z zakresu realizacji standardu opieki okołoporodowej oraz wymiana dobrych praktyk z zakresu promocji zdrowia, wspierania rozwoju psychoruchowego niemowlęcia, żywienia noworodka i niemowlęcia, to kolejne znaczące cele do osiągnięcia. Zgodnie z tematyką wielopłaszczyznowości w opiece podejmiemy próbę wskazania nowych rozwiązań w zakresie sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz aspektów pomocy prawnej i środowiskowej, gdy takie sytuacje już zaistnieją, co w świetle chociażby codziennych doniesień na kanałach informacyjnych dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci, wydaje się znaczącą wartością właśnie tej konferencji.
dr Monika Wójtowicz-Marzec
dr Monika Wójtowicz-Marzec
Prelegenci reprezentują głównie ogólnopolskie środowisko medyczne w randze konsultantów krajowych i wojewódzkich z obszaru medycyny, położnictwa i pielęgniarstwa oraz osoby (fizjoterapeuci, psycholodzy) ze znaczącymi doświadczeniami w pracy w fundacjach, stowarzyszeniach działających na rzecz opieki i bezpiecznego, optymalnego rozwoju noworodków i niemowląt np.: Fundacja „Przed Czasem”. Adresatami przedsięwzięcia są pracownicy ochrony zdrowia, studenci uniwersytetu oraz studenci szkoły doktorskiej, rodzice i opiekunowie dzieci, jak też mile widziani na obradach w formie hybrydowej będą wszystkie osoby, którym zależy na tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju noworodków i niemowląt jako istotnego przyczynku do ich szczęśliwego życia. Reasumując, za ważne informacje należy uznać że, konferencja ma charakter hybrydowy, jest bezpłatna, oprócz wystąpień w formie referatów i dyskusji planowane są również warsztaty i sesje plakatowe.

Termin konferencji to wrzesień 2024. Zapraszamy serdecznie już teraz.

Informacje szczegółowe dotyczące rejestracji będą przekazane w terminie późniejszym.
Autorka: dr hab. Danuta Zarzycka, prof. Uczelni
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie