numer 025
Listopad 2023
5

GreenCosmIn – międzynarodowy grant z programu MSCA Staff Exchanges dla zespołu naukowców z UMLub

Z radością informujemy, że zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. n. farm. Wirginii Kukuły-Koch z Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymał dofinansowanie w ramach programu MSCA Staff Exchange na realizację projektu pt. „Green chemistry and biotechnology approaches for the development of nature-based cosmetics”.
prof. dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch
prof. dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch
Projekt GreenCosmIn będzie realizowany w we współpracy z różnymi instytucjami z krajów UE w tym Francji, Niemiec, Grecji, Austrii, oraz partnerskich, takich jak Mongolia i Tunezja. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Uniwersytet National and Kapodistrian University of Athens w Grecji. Projekt umożliwi międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników z instytucji zaangażowanych w prace badawcze i innowacyjne w branży kosmetycznej.
prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, dr n. med. Anna Wawruszak, prof. UML
prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, dr n. med. Anna Wawruszak, prof. UML
GreenCosmIn ma na celu utworzenie wielosektorowej i interdyscyplinarnej sieci, której uczestnicy stworzą bibliotekę nowych gatunków roślin o cennych właściwościach kosmetycznych. W ramach projektu zostanie opracowana metodyka pozyskiwania ekstraktów do zastosowania w kosmetykach z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska technik ekstrakcji oraz izolacji. Zostaną również przeprowadzone badania aktywności biologicznej, mającej znaczenie w niwelowaniu dysfunkcji skóry i jej przydatków. Na bazie otrzymanych wyników uczestnicy projektu opracują nowe formulacje kosmetyków o innowacyjnym składzie oraz zaproponują biotechnologiczne sposoby pozyskiwania substancji pochodzenia naturalnego.

Do zadań zespołu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie należało przeprowadzenie badań nad optymalizacją procesu ekstrakcji oraz izolacją pojedynczych metabolitów z materiału roślinnego, stosując zieloną technikę chromatografii przeciwprądowej, a także badania aktywności biologicznej w modelach in vitro i in vivo.
dr hab. n. med. Kinga Gaweł, prof. UML, dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UML
dr hab. n. med. Kinga Gaweł, prof. UML, dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UML
Realizacja projektu pozwoli na utworzenie sieci naukowców specjalizujących się badaniach kosmetyków i implementacji nowoczesnych metod analitycznych wykorzystujących zasady zielonej chemii. W ramach utworzonej sieci badawczej realizowane będą wymiany naukowe, seminaria, wykłady, szkoły letnie, które mają na celu zwiększenie kompetencji zespołów z różnych ośrodków badawczych, a także wspólne wypracowanie nowych technologicznych rozwiązań pozwalających na ochronę naszej planety. Otrzymywane wyniki będą udostępniane publicznie, aby zainspirować producentów i naukowców do wykorzystywania nowych ekologicznych rozwiązań w produkcji kosmetyków. Projekt prowadzony będzie we współpracy akademicko-biznesowej.

Wartość całego przedsięwzięcia to 1,3 mln euro w tym 140 tyś euro dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!
Autorka: mgr Katarzyna Jedynak-Pukas,
Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju 
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie