numer 025
Listopad 2023
2

FIEM więcej – Forum Innowacji Edukacji Medycznej

Michał Siwek jako uczestnik panelu dyskusyjnego
Michał Siwek jako uczestnik panelu dyskusyjnego
W dniach 27-29 października br. delegacja naszego Samorządu Studentów miała okazję wziąć udział w zjeździe Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, wydarzeniu wyjątkowym, ponieważ połączonym z konferencją „FIEM więcej – Forum Innowacji Edukacji Medycznej”, organizowaną przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematyka konferencji skupiała wokół jakości kształcenia na kierunkach medycznych. Wśród gości wydarzenia znalazły się uznane autorytety, którzy dla uczestników wygłosili wykłady utrzymane w tematyce konferencji. Byli to między innymi prof. Trevor Gibbs, niegdyś prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Medycznej w Europie (AMEE), przedstawił swoją wizję roli studenta w przyszłej edukacji kadr medycznych, Criss Scooter mówił o potrzebach europejskiej opieki zdrowotnej z perspektywy WHO oraz Pascale Goreaux, której wykład dotyczył zapobiegania mobbingowi i zachowaniom przemocowym.

Po serii wykładów została przedstawiona karta potrzeb studentów, przygotowana jako wynik badania prowadzonego przez prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, określiła bieżące oczekiwania studentów względem uczelni i systemu w zakresie jakości kształcenia.

Kolejnym elementem konferencji były panele dyskusyjne. W pierwszym z nich udział wzięli prof. Zbigniew Gaciong – rektor WUM, prof. Agnieszka Zimmerman –prorektor GUMed, prof. Małgorzata Kotwicka – prorektor PUM, dr Łukasz Małecki z CMUJ oraz Michał Siwek, student UMLub. Debata była poświęcona możliwościom, jakie daje wprowadzenie zmian w jakości kształcenia. Podczas debaty poruszono kwestie interprofesjonalizmu, konieczności wprowadzenia kompetencji dydaktycznych do curicullum studenta oraz możliwości zachęcenia studentów do podejmowania w przyszłości pracy dydaktyków na uczelniach medycznych. Dużo uwagi poświęcono tworzonemu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie projektowi asystenta nauczyciela akademickiego.

Kolejny panel dotyczył działań przeciwmobbingowych w odniesieniu do środowiska studentów kierunków medycznych i konieczności wprowadzenia zmian w tej materii. Prelegentami byli prof. Anna Paprocka-Lipińska, lek. Jagoda Hoffman-Hutna, prof. Urszula Demkow, dr Magdalena Wyrzykowska, lek. Diana Olczyk, Urszula Szybowicz oraz Aleksandra Drzycimska.  

Podczas panelu zgłębiono problematykę mobbingu w środowisku akademickim oraz podjęto próby identyfikacji potrzeb studentów związane z tworzeniem bezpiecznych warunków do nauki.

Konferencja zebrała rzeszę uczestników zainteresowanych tematyką doskonalenia jakości kształcenia i zaangażowanych w działalność na rzecz poprawy warunków studiowania.

Kolejny dzień upłynął na kwartalnych obradach Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

Z konferencji wróciliśmy zainspirowani, zaopatrzeni w nową wiedzę i gotowi do dalszej pracy na rzecz środowiska studenckiego.

Autor: Michał Siwek
Członkowie Samorządu Studentów podczas uroczystego bankietu w trakcie konferencji
Członkowie Samorządu Studentów podczas uroczystego bankietu w trakcie konferencji
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie