numer 025
Listopad 2023
5

Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w prestiżowym rankingu Stanford University

W opracowywanym corocznie przez Stanford University prestiżowym rankingu 2% naukowców, których publikacje były najczęściej cytowane przez innych autorów na świecie, ponownie znaleźli się badacze z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Grafika z napisem
Zestawienie obejmuje naukowców z całego świata, którzy byli oceniani m.in. według takich kryteriów, jak: indeks Hirscha, liczba cytowań ich publikacji przez innych autorów w kontekście dyscypliny czy miejsca w zespole autorskim.

Ponad 100 tys. naukowców zostało podzielonych na 22 dziedziny naukowe i 174 poddziedziny. Ranking jest przygotowywany w oparciu o dane znajdujące się w bazie Scopus i składa się z dwóch list. Pierwsza z nich obejmuje cały dorobek naukowy autorów i uwzględnia również badaczy już nieaktywnych zawodowo. Druga lista dotyczy cytowań w 2022 r. Na obu znajdują cię nazwiska badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pełen zestaw danych jest dostępny pod adresem: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6
Najbardziej wpływowi  badacze z naszej Uczelni według całego dorobku naukowego (w kolejności pozycji w rankingu):
dr n. med. Manu L.N.G Malbrain, profesor uczelni
prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski
prof. dr hab. n. med. Stanisław J. Czuczwar
prof. dr hab. n. med. Waldemar A. Turski 
prof. dr hab. n. med. Jarogniew J. Łuszczki 
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała 
prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska
prof. dr hab. Tomasz Tuzimski
prof. dr hab. Edward Soczewiński 
prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos
prof. dr hab. Jolanta Helena Kotlińska
prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak
prof. dr hab. n. med. Kinga Borowicz-Reutt


Najczęściej cytowani naukowcy z UMLub w roku 2022 (w kolejności pozycji w rankingu):
dr n. med. Manu L.N.G Malbrain, profesor uczelni
prof. dr hab. n. farm. Agata Przekora
prof. dr hab. n. chem. Wojciech Płaziński 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski,
dr hab. n. farm. Wojciech Koch, profesor uczelni 
dr hab. n. farm. Łukasz Popiołek, profesor uczelni  
dr hab. Elwira Sieniawska, profesor uczelni  
prof. dr hab. n. farm. Renata Nowak
prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak
dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza
prof. dr hab. n. chem. Emilia Fornal 
prof. dr hab. Tomasz Tuzimski 
prof. dr hab. n. farm. Jolanta Flieger
prof. dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch 
prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska, 
prof. dr hab. n. med. Jarogniew J. Łuszczki 
prof. dr hab. n. med. Stanisław J. Czuczwar 
prof. dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk 
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała 
prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak 
prof. dr hab. n. med. Artur Wdowiak 
prof. dr hab. n. farm. Anna Malm

Wszystkim badaczom serdecznie gratulujemy!
Autorka: mgr Renata Birska
Grafika: mgr Karolina Bojarczuk
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie