numer 025
Listopad 2023
4

Popularyzator Nauki LFN 2023

Rokrocznie w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, a dzięki inicjatywie Komitetu Organizacyjnego z ramienia Uniwersytetu Medycznego, naukowcom każdej lubelskiej uczelni publicznej, którzy zajmują się upowszechnianiem wiedzy, zostają przyznane zaszczytne tytuły „Popularyzatora Nauki LFN”.
Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajmujący się popularyzacją nauki w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.
fot. Monika Jarczyk
Zostało przyjęte, że do wyróżnienia zgłaszane są kandydatury osób, które w sposób szczególny swoją popularyzatorską działalność realizują właśnie poprzez uczestnictwo w Festiwalu. Zaangażowanie kandydatów przejawia się przede wszystkim danymi statystycznymi związanymi z dużą liczbą realizowanych przez nich projektów wraz z kolejnymi edycjami projektów, zainteresowaniem rejestrujących się uczestników, współpracą z Komitetem Organizacyjnym LFN i wychodzeniem naprzeciw ich sugestiom, ale też podejmowaniem wielu innych inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich.
 Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nagrodzeni w ramach popularyzacji nauki
fot. Monika Jarczyk
W tym roku zwycięzcą tytułu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie została nie jedna osoba, a Zespół Pracowników Katedry i Zakładu Chemii Medycznej działający pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jacka Kurzepy, w skład którego wchodzą: dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, dr n. med. Anna Hordyjewska, dr n. med. Anna Horecka, dr n. med. Anna Lewandowska, dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot oraz dr n. med. Renata Żelazowska.

My, koordynatorzy Festiwalu od lat obserwujemy niesłabnący entuzjazm Zespołu. Nie sposób było z tego grona wyłonić tylko jednego kandydata. Zespół jest kompletny, nierozerwalny, zaangażowany całościowo i całkowicie w swoją działalność dydaktyczną, a oferowane przezeń projekty od zawsze cieszą się ogromna popularnością i stanowią wizytówkę naszej Uczelni.

Przedstawiamy Państwu poniżej opis działalności nagrodzonego Zespołu, przesłany nam przez dr n. med. Dorotę Luchowską-Kocot.

Zespół pracowników z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej UM w Lublinie od wielu lat uczestniczy w projektach popularyzujących naukę, przybliżając społeczności lokalnej zagadnienia z zakresu biochemii człowieka i chemii. Oprócz warsztatów i zajęć prowadzonych w laboratorium naszego Zakładu organizujemy pikniki naukowe, konferencje popularyzujące naukę, festiwale nauki oraz zajęcia w szkołach i przedszkolach. Ponadto przygotowaliśmy cykl programów z zakresu biochemii, który został emitowany w TVP Lublin w programie Login Nauka. Popularyzujemy wyniki naszych badań naukowych na konferencjach, opowiadamy o nich internautom w ramach projektu Lubelski Podcast Naukowy oraz podcastów „Z UMLubem po zdrowie”. Dla studentów tworzymy krótkie wykłady w postaci podcastów dostępnych na popularnych platformach streamingowych. Nasze działania kierujemy do różnych grup wiekowych.
Nasz Zespół od wielu lat uczestniczy w projektach popularyzujących naukę, biorąc aktywny udział w Lubelskim Festiwalu Nauki, Dniach Otwartych Uniwersytetu, Piknikach Naukowych, w projekcie MNiSW w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy oraz w zajęciach dodatkowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W Zakładzie organizowane są warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przybliżające zagadnienia z biochemii człowieka oraz chemii – stanowiących bazę do nauk przyrodniczych. Nasze projekty były niejednokrotnie nagradzane jako najlepsze pokazy czy projekty piknikowe w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.
prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa podczas odbierania nagrody
fot. Monika Jarczyk
Pracownicy Zakładu biorą też udział w Medycznym Forum Edukacyjnym – inicjatywie Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamila Torres, mającej na celu popularyzację nauki oraz zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, dr n. med. Anna Hordyjewska oraz dr Dorota Luchowska-Kocot pełnią rolę opiekunów dla trzech szkół, które w ramach wspomnianej inicjatywy podpisały z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie umowę partnerską.
Nasz Zespół przygotowuje również zajęcia dla przyszłych studentów w ramach Letniej Szkoły Jazdy Próbnej. Szkolenie dedykowane jest osobom rozpoczynającym naukę na I roku kierunku lekarskiego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W naszą działalność angażujemy także studentów, którzy wraz z nami dzielą się swoją wiedzą podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki, Pikniku Pracowników Związku Uczelni Lubelskich ZUL oraz Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przy naszym Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe ISOMERS w ramach którego studenci przygotowują swoje prace naukowe oraz prowadzą badania naukowe jednocześnie popularyzując ich wyniki w trakcie paneli studenckich konferencji naukowych.
W Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej realizowany był również projekt „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam” - realizacja dwóch modułów: „Keep calm and take your vitamins” oraz „Biała słodycz z czarnym charakterem – rzecz o cukrze” w ramach programu POWER – Ścieżki Kopernika. W każdym z tych modułów udział wzięło 120 osób – uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, Chełma, Krasnegostawu, Tarnobrzega i Ożarowa.
Ponadto bierzemy udział w dyskusjach naukowych. Prof. dr hab. n.med. Jacek Kurzepa dyskutował o roli śmiechu podczas gali „Lekarz Roku 2016” (podsumowującej plebiscyt Kuriera Lubelskiego), podczas debaty „Czy śmiech to rzeczywiście zdrowie?”. Brał on również udział w panelu popularyzującym wiedzę w ramach dnia otwartego w 2016 roku oraz przygotował wykład: „Dlaczego krew jest czerwona” dla dzieci i młodzieży na konferencji podsumowującej Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Ponadto Prof. Jacek Kurzepa był gospodarzem pięciu odcinków podcastu „Z UMLubem po zdrowie” goszcząc znamienitych naukowców naszego uniwersytetu. Z kolei dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM w lipcu br. przybliżała wyniki swoich badań naukowych w jednym z odcinków Lubelskiego Podcastu Naukowego.
Popularyzacją nauki zajmujemy się od 2011 roku. Nasz pierwszy projekt „Sprawdź co jesz, czyli chemia w żywności” wystawiony w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Widząc tak duże zainteresowanie, zmotywowało nas to do działania, do pracy nad kolejnymi projektami – otwartymi, dedykowanymi mieszkańcom czy zainteresowanym. Od tego czasu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki zrealizowaliśmy 90 projektów festiwalowych i piknikowych, które zawsze cieszyły się popularnością i obfitowały w prośby o dodatkowe edycje”.
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i życzymy wielu dydaktycznych sukcesów oraz satysfakcji z popularyzatorskiej działalności.


Autorki: dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz,
dr n. biol. Anna Olszewska,
dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie