numer 025
Listopad 2023
4

„Interprofesjonalna rehabilitacja pacjenta w warunkach klinicznych”

W dniach 19-20 października 2023 roku miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt. „Interprofesjonalna rehabilitacja pacjenta w warunkach klinicznych”.
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę i Zakład Fizjoterapii Klinicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu we współpracy z Katedrą Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Naukowa część konferencji, została przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM, natomiast praktyczna część konferencji w formie specjalistycznych warsztatów fizjoterapeutycznych miała miejsce kolejnego dnia w salach budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
fot. mgr Bartłomiej Pawlęga, warsztaty w ramach konferencji
fot. mgr Bartłomiej Pawlęga
Naukową część konferencji rozpoczęła dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska, prof. UM podkreślając, jak ważną rolę w rehabilitacji odgrywa interdyscyplinarne podejście. Pani Profesor omówiła również zalety współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów medycznych: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów klinicznych oraz dietetyków. Najbardziej istotnymi zaletami współpracy w zespole interprofesjonalnym są: interdyscyplinarne podejście, wprowadzanie innowacji w terapii, czy też skonsolidowana współpraca pomiędzy przedstawicielami zawodów medycznych nastawiona na dobro pacjenta. Wszystkie te działania składają się ostatecznie na poprawę stanu zdrowia pacjenta.
fot. mgr Bartłomiej Pawlęga, warsztaty w ramach konferencji
fot. mgr Bartłomiej Pawlęga
Wystąpieniami podczas konferencji zaszczycili nas goście z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Fizjoterapii województwa pomorskiego (Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku) podkreśliła rosnącą rolę fizjoterapeutów w zespole interdyscyplinarnym w pracy – „Nowe role i kompetencje zawodowe fizjoterapeutów w polskim systemie ochrony zdrowia”. Dr n. med. Maciej Kochman (Katedra Fizjoterapii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski) przedstawił nowoczesne metody pracy z pacjentami neurologicznymi przy zastosowaniu robotów rehabilitacyjnych, co dowodzi ciągłemu rozwojowi i wprowadzaniu innowacyjnych metod w procesie rehabilitacji pacjentów w pracy pt. „Zastosowanie robotów rehabilitacyjnych w reedukacji chodu pacjentów neurologicznych – doświadczenia własne”. Przedstawił on nowoczesne metody pracy z pacjentami neurologicznymi przy zastosowaniu robotów rehabilitacyjnych, co dowodzi ciągłemu rozwojowi i wprowadzaniu innowacyjnych metod w procesie rehabilitacji pacjentów.
fot. mgr Bartłomiej Pawlęga, warsztaty w ramach konferencji
fot. mgr Bartłomiej Pawlęga
Autorami pozostałych prac byli przedstawiciele różnych zawodów medycznych, którzy skupili się na przedstawieniu fizjoterapii w ujęciu holistycznym w wielu aspektach klinicznych np. w chorobach płuc, naczyniowych, intensywnej terapii czy opiece pediatrycznej. Podczas wystąpień prelegenci przedstawili również, jak wprowadzać nowoczesny sprzęt oraz innowacje w proces rehabilitacji.

Następnie, również w formie zdalnej, odbyły się 3 równolegle prowadzone sesje studenckie. W każdej sesji grono Moderatorów przyznawało jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia dla najlepszych prac. Studenci przygotowali aż 23 wystąpienia, dlatego też wybór zwycięzców sesji był niezwykle trudny. Moderatorzy docenili studentów za ogromną wiedzę i bardzo profesjonalny sposób prezentacji, jak również szczególny wkład naukowy. Konferencja miała charakter ogólnopolski, dlatego prace były prezentowane przez studentów z różnych uczelni oraz z różnych kierunków studiów – między innymi fizjoterapii oraz lekarskiego.

Podczas drugiego Dnia Konferencji w salach Centrum Symulacji Medycznej odbyło się sześć praktycznych warsztatów specjalistycznych skierowanych przede wszystkim do studentów fizjoterapii. Każdy z warsztatów cieszył się dużą frekwencją, sale wypełniły się do ostatniego miejsca. Tematyka warsztatów miała charakter interdyscyplinarny i obejmowała zagadnienia z zakresu rehabilitacji w onkologii, pediatrii, ortopedii, czy intensywnej terapii.

Po zakończeniu części warsztatowej w Centrum Symulacji Medycznej odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom sesji studenckich. Studenci odbierali nagrody z rąk Przewodniczącej Komitetu Naukowego Konferencji dr hab. n. med. Alicji Wójcik-Załuska, prof. UM oraz przedstawicielki Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Eweliny Okoniewskiej.

Rangę Konferencji podniosła obecność Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr Wojciecha Brakowieckiego, który pełnił rolę moderatora podczas naukowej części Konferencji. Składamy mu serdeczne podziękowania.

Składamy podziękowania dla uczestników zarówno części naukowej konferencji za niezwykle ciekawe doniesienia, jak i organizatorów warsztatów za pokazanie praktycznych aspektów rehabilitacji pacjentów. Dziękujemy również studentom za liczny udział w części naukowej oraz warsztatowej konferencji. Podziękowania należą się również Krajowej Izbie Fizjoterapeutów za ufundowanie nagród oraz patronat nad Konferencją jak i firmie Eres Medical za pokaz nowoczesnego sprzętu medycznego.
Autor: mgr Paweł Hereć
Zdjęcia: mgr Bartłomiej Pawlęga
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie