numer 025
Listopad 2023
3

Czy czynniki zewnętrzne wpływają na stan włosów?

Wstęp
Na właściwości fizykochemiczne włosów ma wpływ wiele czynników stresogennych – od fizycznych, chemicznych czy mechanicznych po środowiskowe. Połączenie kilku czynników środowiskowych, takich jak ekspozycja na słońce i zanieczyszczenie powietrza, może mieć wpływ na ogólny stan włosów i skóry głowy. Uszkodzenia wywołane przez te agresory wpływają na właściwości włosów, takie jak zawartość białka, utlenianie melaniny, jakość powierzchni i elementy strukturalne.
Cel
Celem pracy jest przedstawienie wpływu wybranych czynników zewnętrznych na kondycję włosów.
unsplash.com
Metodologia pracy
Do przeanalizowania omawianych zagadnień wykorzystano artykuły naukowe i popularnonaukowe – badanie przeprowadzone przez Department of Dermatology and Institute of Hair and Cosmetic Medicine w 2011r. oraz artykuł opublikowany 12.07.2021r. przez NYSCC.

Omówienie
Badania wykazały, że suszenie włosów suszarką w odległości 15 cm przy ciągłym ruchu powoduje mniejsze uszkodzenia niż suszenie w sposób naturalny. Ponadto powierzchnie włosów stawały się bardziej zniszczone wraz ze wzrostem temperatury. W przypadku wpływu promieniowania UV na uszkodzenia włosów groźniejsze okazało się promieniowanie UVB. Promieniowanie to powoduje rozpad wiązań dwusiarczkowych, które mają fundamentalne znaczenie dla integralności strukturalnej włosów podczas gdy UVA odpowiada głównie za zmianę koloru włosów. Zanieczyszczenia powietrza również wpływają na kondycję włosów. Długotrwałe skutki zanieczyszczeń mogą przyczyniać się do zespołu wrażliwej skóry głowy a nawet wypadania włosów.

Wnioski
Czynniki zewnętrzne mają znaczący wpływ na kondycję włosów. Mogą ją osłabić, powodować zniszczenie struktury włosa, prowadzić do uwrażliwienia skóry głowy, wypadania włosów i wielu innych konsekwencji. Ważna jest skuteczna ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, aby jak najbardziej zminimalizować ich szkodliwy wpływ na kondycję włosów.
Autorka: Sara Kosina, Studenckie Koło Naukowe
przy Zakładzie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie