numer 025
Listopad 2023
5

Tutoring nauczyciela akademickiego – minikonferencja

W poniedziałek, 6 listopada 2023 r., w Centrum Symulacji Medycznej odbyła się minikonferencja „Tutoring nauczyciela akademickiego – doświadczenia i plany”, zorganizowana przez Zespół ds. Ustawicznego Rozwoju Sprawności Akademickiej (URSA).
fot. prof. Janusz Borowicz, na zdjęciu Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki, prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
fot. prof. Janusz Borowicz
Spotkanie było podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem programu tutoringowego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Wzięły w nim udział osoby zaangażowane w prace wdrożeniowe i prowadzenie programu, to jest tutorzy, ich podopieczni, nauczyciele akademiccy zainteresowani tutoringiem i przystąpieniem do programu, a także Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres jako opiekun działań programowych.
fot. prof. Janusz Borowicz
fot. prof. Janusz Borowicz
W ramach podsumowań dr Magdalena Horodeńska przybliżyła historię tutoringu realizowanego dla studentów, a także przedstawiła plany rozwoju tej formy działania. Następnie Sylwia Panek podsumowała pilotażowy Program Świadomego Tutora, szczególnie ważny, ponieważ – co warto podkreślić – autorski program opracowany przez zespół URSA naszej uczelni. W jego ramach opracowano system rekrutacji i przygotowania tutorów oraz zasady prowadzenia tutoriali. Obecnie uczelnia będzie realizowała Program Tutoringu Nauczyciela Akademickiego, w którym tutorami będą nauczyciele przygotowani w procesie pilotażu. Jedną ze zdiagnozowanych potrzeb jest wsparcie rozwoju tutorów poprzez ich udział w warsztatach i wymianę doświadczeń, dlatego też uczestnikom zaproponowano udział w panelach dyskusyjnych oraz warsztatach w ramach trwającej minikonferencji.
Uczestnicy wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy pt. „Blaski i cienie bycia tutorem”, moderowany był przez dr Agnieszkę Karską, zaś drugi pt. „Czego jeszcze nie wiem o programie tutoringowym” – moderowany przez dr Emilię Samardakiewicz-Kirol. Prof. Agata Filip przeprowadziła dla tutorów warsztat pt. „Jak pisać pytania testowe?”, z kolei mgr Konrad Szast poprowadził warsztat pt. „Tworzenie scenariusza zajęć prowadzonych metodą symulacji medycznej”.

Dyskusje prowadzone w ramach poszczególnych bloków tematycznych będą stanowiły inspirację do dalszego rozwoju programu tutoringowego w naszej uczelni.
Tekst: mgr Sylwia Panek
Zdjęcia: prof. Janusz Borowicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie