numer 028
Marzec 2024
22

Projekt Studentów naszego Uniwersytetu wśród zwycięzców IV edycji Konkursu Lublin Akademicki

19 grudnia 2023 r. wyłoniono zwycięzców IV edycji Konkursu Lublin Akademicki, którego celem jest promocja oraz wsparcie inicjatyw akademickich realizowanych na terenie miasta. W ramach Konkursu możliwe było zgłoszenie przedsięwzięć mających na celu rozwój potencjału akademickiego Lublina, w tym m.in. projektów studenckich integrujących społeczność akademicką oraz skierowanych do mieszkańców miasta.
Na stole stoją zamknięte szalki z preparatami mikrobiologicznymi. Student i
Stoisko SKN podczas targów
Wśród zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu znalazł się projekt studencki pt. „Automaty paczkowe jako źródło drobnoustrojów w przestrzeni publicznej”, zgłoszony przez Studenckie Koło Naukowe „Mikrogram”, działające przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Projekt ten zakłada przeprowadzenie badań czystości mikrobiologicznej powierzchni dotykowych i klawiatur automatów paczkowych zlokalizowanych na terenie Lublina. W realizacji projektu będą brali studenci różnych kierunków studiów naszego uniwersytetu, zaś opiekę merytoryczną obejmą: dr Martyna Kasela, dr inż. Sylwia Andrzejczuk, dr Anna Biernasiuk, prof. UM oraz dr Agnieszka Grzegorczyk, prof. UM.

Szczegóły konkursu oraz informacje o wszystkich zwycięskich projektach znajdują się na stronie internetowej Student Lublin w zakładce Program Lublin Akademicki.
W laboratorium mikrobiologicznym jest dużo osób przy stanowiskach - studenci, dzieci i dydaktycy.
Warsztaty w laboratorium
Aktywny udział studentów w pracach SKN „Mikrogram” jest okazją do zdobywania cennego naukowego doświadczenia, ćwiczenia zdolności manualnych, rozwijania nabytej wiedzy oraz praktycznego jej wykorzystywania. Dajemy możliwość współpracy zarówno w zakresie już prowadzonych zadań badawczych, jak i realizacji własnych projektów. Zakres tematyczny jest bardzo zróżnicowany: od oceny właściwości różnych mikroorganizmów izolowanych od pacjentów i z otoczenia człowieka, badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej substancji naturalnych i związków chemicznych, w tym dopiero syntezowanych, zarówno wobec tzw. wolno żyjących komórek drobnoustrojów, jak i zdolnych do wzrostu w strukturze biofilmu, po aspekty związane z biologią molekularną (poszukiwanie genów związanych z opornością i z patomechanizmem, w tym warunkujących wytwarzanie toksyn lub innych czynników chorobotwórczych, genotypowanie itp.).

Grupa SKN na Facebooku
Kanał SKN na YouTube
Autorka: dr inż. n. farm. Sylwia Andrzejczuk
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie