numer 028
Marzec 2024
9

Finansowanie grantów zewnętrznych w 2023 roku!

Za nami kolejny pracowity rok w Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, zakończony wieloma sukcesami w aplikowaniu o środki zewnętrzne dla naszej Alma Mater. Naszym największym sukcesem jest pozyskanie aż 7 grantów międzynarodowych, co pozwoli zwiększyć pozycję Uniwersytetu w rankingu polskich instytucji akademickich będących beneficjentami Programów Ramowych Unii Europejskiej m.in. „Horyzont Europa” oraz „EU4Health”.
– Projekty międzynarodowe są szczególnie istotne dla rozwoju naszej Uczelni, z jednej strony wpływają w sposób znaczący na ocenę parametryczną Uniwersytetu poprzez przyznanie bonusów punktowych, z drugiej zaś pozwalają na realizację nowatorskich i innowacyjnych badań naukowych, niemożliwych do sfinansowania ze źródeł krajowych. Niezwykle ważnym aspektem jest fakt, że takie projekty realizowane są w zespołach międzynarodowych, liczba podmiotów może sięgać nawet 123!. Instytucje badawcze z całego świata poznają się wzajemnie, nabierają zaufania, czego efektem jest wspólne aplikowanie o kolejne projekty, możliwość realizacji staży, kursów i wizyt studyjnych u partnerów, których już znamy. Można powiedzieć, ze projekty międzynarodowe to rodzaj „trampoliny” – wyjaśnia Dyrektor Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Ewa Sosnówka-Tkaczyk.

Dział Wsparcia Grantowego w 2023 roku uczestniczył w przygotowaniu 194 wniosków o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i edukacyjnych na łączną kwotę ponad 280 mln zł. Wnioski były składane wspólnie z naszymi naukowcami, doktorantami i studentami, w konkursach zarówno do polskich, jak i zagranicznych agencji finansujących.

Największym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjnie konkursy Narodowego Centrum Nauki (113 wniosków) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (44 wnioski). W ubiegłym roku wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszyły się wnioski składane do międzynarodowych agencji finansujących (20 wniosków).

Najbardziej aktywni w aplikowaniu o granty zewnętrzne byli, podobnie jak w ubiegłym roku pracownicy Wydziału Lekarskiego (56 wniosków) i Wydziału Farmaceutycznego (49 wniosków). Pracownicy Wydziału Biomedycznego złożyli 27 aplikacji zaś Wydziału Nauk Medycznych 28 aplikacji, a Wydziału Nauk o Zdrowiu – 14.

Tematyka aplikacji obejmowała przede wszystkim badania naukowe, prace rozwojowe lub wdrożeniowe, ale także działania edukacyjne oraz badania kliniczne.

Spośród 194 aplikacji aż 49 zostało złożonych w partnerstwie z uczelniami, przedsiębiorcami lub innymi podmiotami. W 9 partnerstwach Uniwersytet Medyczny w Lublinie wystąpił w roli Lidera, co wymagało koordynowania współpracy całego konsorcjum. Wśród partnerów naszej Uczelni znalazły się zarówno instytucje z Polski, jak i całego świata.

W roku 2023r. uzyskaliśmy finansowanie 42 projektów. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 20 aplikacji złożonych do NCN o łącznej wartości niemal 3,5 mln zł oraz 12 aplikacji złożonych do MEiN o wartości ponad 12,5 mln zł. Finansowanie uzyskało także 7 projektów międzynarodowych, finansowane m.in. przez Komisję Europejską i HaDEA, o wartości ponad 7,5 mln zł oraz po 1 projekcie z NAWA, Fundacji DKNS oraz Urzędu Miasta Lublin.

Największą skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania wykazali się pracownicy Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego, zdobywając po 12 projektów. Pracownicy Wydziału Nauk Medycznych uzyskali 6 projektów, Wydziału Nauk o Zdrowiu – 5 projektów, natomiast wydział Biomedyczny – 4 projekty.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na etapie realizacji projektu!

Zapraszamy do współpracy przy wspólnym aplikowaniu o fundusze zewnętrzne. Nasz Dział służy wsparciem w poszukiwaniu źródła finansowania dla Państwa pomysłów i z radością przeprowadzi przez proces aplikowania i finalizowania każdego przedsięwzięcia grantowego.
Autorka: Renata Piórowska
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie