numer 028
Marzec 2024
3

Inauguracja projektu IncreaseNET w ramach Programu EU4Health

31 stycznia 2024 roku w Lublanie odbyło się spotkanie Joint Action (JA), które zainaugurowało realizację projektu IncreaseNET. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie wydajności i wzmocnienie kompetencji pracowników urzędów rejestracji produktów leczniczych zrzeszonych w Europejskiej Sieci Regulacyjnej ds. Leków (European Medicines Regulatory Network, EMRN). W wydarzeniu uczestniczyło 55 przedstawicieli partnerów JA, reprezentujących podmioty z 27 krajów UE oraz Ukrainy, w tym przedstawiciele UML. Ponadto w spotkaniu wzięli udział urzędnicy Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Leków oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji.
Zdjęcie grupowe uczestników spotkania inaugurującego projekt IncreaseNET w Lublanie. UM w Lublinie reprezentowała prof. dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak.
Zdjęcie grupowe uczestników spotkania inaugurującego projekt IncreaseNET w Lublanie. UM w Lublinie reprezentowała prof. dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak.
Wspólne działania będą realizowane od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku, a całkowita wartość projektu szacowana jest na 10 milionów euro. Projekt IncreaseNET, współfinansowany ze środków największego unijnego programu ochrony zdrowia EU4Health Programme, koordynowany jest przez Agencję Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych Republiki Słowenii. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia lepszego dostępu do innowacyjnych, skutecznych i bezpiecznych leków dla pacjentów.
Zdjęcie z panelu dyskusyjnego prowadzonego podczas spotkania inaugurującego realizację projektu IncreaseNET.
Zdjęcie z panelu dyskusyjnego prowadzonego podczas spotkania inaugurującego realizację projektu IncreaseNET.
Podczas spotkania inauguracyjnego przedstawiono kluczowe zadania i działania, które będą realizowane przez partnerów, a także konkretne efekty projektu, takie jak przeszkolenie co najmniej 50 nowych asesorów, którzy przejdą przez proces praktycznego szkolenia zawodowego.

Wymiana wiedzy, pomysłów i dobrych praktyk wzmocni sieć oraz program szkoleniowy dla nowych i doświadczonych asesorów, szczególnie dzięki wsparciu innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji oraz współpracy na osi nauka-przemysł-agencje rejestracji leków. Wszystko to znacząco przyczyni się do wzmocnienia Europejskiej Sieci Regulacyjnej ds. Leków, w celu ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa pacjentów.

We wszystkie działania w ramach projektu IncreaseNET włączą się już istniejące gremia działające na rzecz usprawnienia procesu rejestracji nowych produktów leczniczych w Unii Europejskiej. Są to m.in. EU Network Training Centre, Accelerating Clinical Trials in the EU, Committee for Medicinal Products for Human Use, Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, Committee for Advanced Therapies, Biologics Working Party oraz EU Innovation Network.
Rolą osób realizujących projekt z ramienia UML będzie m.in. opracowanie programów i pakietów szkoleniowych dla kadr organów współpracujących w ramach EMRN.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „IncreaseNET” – wspólny projekt partnerski z 29 instytucjami z krajów europejskich z 24 numeru Blasku.

W skład zespołu realizującego projekt wchodzą: 
Kierownik zespołu:
prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak, Zakład Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego
Członkowie zespołu:
dr hab. Elwira Sieniawska, prof. UM, Zakład Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego, dr hab. Aleksandra Szopa, prof. UM, Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, dr hab. Anna Serefko, prof. UM, Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, dr Jan Sobczyński, Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej
Logo Co-funded by the European Union oraz IncreaseNET
Logo Co-funded by the European Union oraz IncreaseNET
Autorka: prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie