numer 028
Marzec 2024
27

Wybitni studenci – Michał Szymoniuk

Zacznijmy od początku, dlaczego wybrał Pan UMLub?
Przy wyborze uczelni rozważałem takie aspekty, jak prestiż, zaplecze dydaktyczne, a także odległość od mojego rodzinnego miasta – Białej Podlaskiej. Ostatecznie podjąłem decyzję o studiowaniu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, czego zdecydowanie nie żałuję – studia na UMLubie dały mi duże możliwości rozwoju w najbardziej interesujących mnie dziedzinach medycyny. Na mój wybór wpłynął także klimat i urok miasta Lublin, które miałem okazję wielokrotnie odwiedzać w swoich szkolnych latach.
Michał Szymoniuk
Michał Szymoniuk
Proszę przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia
Moje główne osiągnięcie – jak do tej pory – stanowi przede wszystkim współautorstwo 12 publikacji w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej (sumaryczny Impact Factor: 45,7). Spośród nich za duży sukces uważam prace obejmujące tematyką zastosowanie komórek macierzystych i biomateriałów w leczeniu urazów rdzenia kręgowego (w czasopismach Cells oraz Experimental Neurology), a także metaanalizę oceniającą efektywność radiochirurgii stereotaktycznej w leczeniu nerwiaków osłonkowych, opublikowaną w ostatnim czasie w austriackim czasopiśmie Acta Neurochirurgica.
Warto tu także wymienić moje wystąpienia na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, takich jak LIMC, MedIQ, 21st Century Medicine, Neuro-Logiczni i NeuroTrip, na których byłem wielokrotnie nagradzany. Ponadto w ubiegłym roku miałem zaszczyt zaprezentować swoją pracę na zagranicznej konferencji Medical Student World Congress of Neurosurgery w Hamburgu.

Proszę opowiedzieć o dotychczasowej drodze naukowej, w co się Pan angażował lub angażuje (koła naukowe, fundacje itp.)
Swoją przygodę z działalnością naukową rozpocząłem na II roku studiów, od aktywności w SKN przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych oraz SKN przy Zakładzie Anatomii Człowieka, gdzie napisałem swoje pierwsze prace. Od II roku studiów zaangażowałem się również w działalność w nowo powstałym SKN przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, któremu poświęcałem najwięcej czasu w kolejnych latach mojej aktywności nie tylko od strony naukowej, ale także praktycznej, uczestnicząc w dyżurach i asystując do zabiegów. W 2021 roku objąłem rolę przewodniczącego SKN przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, którą pełnię do dziś.
Ponadto we współpracy z przewodniczącymi SKN przy Klinice Neurologii Dziecięcej, SKN przy Katedrze i Klinice Neurologii oraz SKN przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji zapoczątkowaliśmy organizację konferencji „Neuro-Logiczni”, której już 3. edycję planujemy przeprowadzić w tym roku. Konferencja przyciąga studentów zainteresowanych dziedzinami medycznymi związanymi z układem nerwowym z całej Polski, dlatego jestem bardzo dumny, że miałem okazję być jednym z inicjatorów tego projektu. Dodatkowo w roku akademickim 2022/23 zaangażowałem się w działalność Studenckiego Towarzystwa Naukowego jako członek zarządu.
Jakie są Pana zainteresowania naukowe?
Moje główne zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa, w szczególności neuroonkologii, badań nad innowacyjnymi terapiami urazów rdzenia kręgowego, a także wykorzystaniem biomateriałów i nowoczesnych metod leczenia w neurochirurgii.

W jakim kierunku chce się Pan rozwijać, pracować?
Chciałbym kontynuować swój rozwój naukowy, realizując kolejne projekty w dziedzinie neurochirurgii, szczególnie z zakresu neuroonkologii oraz neurotraumatologii.

Proszę opowiedzieć o dotychczasowych sukcesach, nagrodach, wyróżnieniach, stypendiach itd.
Jestem dwukrotnym stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego (2021/22, 2022/23) oraz czterokrotnym stypendystą Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24). Ponadto w ubiegłym roku zostałem wyróżniony jako jeden z siedmiu studentów o największym dorobku naukowym w ramach 3. edycji konkursu „Orły Nauki”.

Jakie ma Pan plany na przyszłość?
W najbliższym czasie moim głównym celem jest zdanie ostatnich egzaminów na VI roku i ukończenie studiów. Natomiast czekający mnie w dalszej kolejności staż podyplomowy planuję odbywać w Lublinie.

Jakie ma Pan zainteresowania poza medycyną?
Moim największym pozamedycznym zainteresowaniem jest kolarstwo szosowe. Interesuję się nim zarówno jako kibic, jak i kolarz-amator. Poza tym bardzo lubię kino Davida Lyncha oraz muzykę poważną (szczególnie impresjonistyczną i modernistyczną). Dodatkowo w wolnym czasie udoskonalam swoje umiejętności kulinarne, dążąc do zrobienia idealnej pizzy neapolitańskiej oraz sushi.
Przygotowała: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie