numer 028
Marzec 2024
16

Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Położnictwa przy Zakładzie Koordynowanej Opieki Położniczej

Opiekę nad kołem sprawują dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prof. uczelni oraz dr n. o zdr. Agnieszka Pieczykolan. Funkcję przewodniczących sprawują Julia Spurek oraz Natalia Skrzypek. Swoją działalność Koło rozpoczęło w 2002 roku, a obecnie liczy około 21 członków. Od czasu założenia Koła łączna suma członków to ok. 120-130 osób.
Logo SKN
Logo SKN
Cele działalności SKN Rozwoju Położnictwa przy Zakładzie Koordynowanej Opieki Położniczej:
  • pogłębianie wiedzy z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej,
  • inicjowanie i wspieranie działalności naukowej i samokształceniowej wśród studentów i kształtowanie ich świadomości w tym zakresie,
  • działania na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia społeczeństwa.

SKN współpracuje z ogranizacjami takimi jak IFMSA-Lublin/Wrocław, Młodzi Medycyny, SKN Farmacji w zakresie wspólnych akcji profilaktycznych oraz wewnętrznych szkoleń i wykładów.

Członkowie SKN mogą rozwijać swoje umiejętności między innymi poprzez udział w konferencjach czy organizację warsztatów.

W naszym SKN staramy się pogłębiać wiedzę z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej, jak również rozwijamy się naukowo poprzez udział w konferencjach czy organizowanie warsztatów. Ale najważniejsze - tworzymy nowe znajomości, wzajemnie wspierając się w trudów życia studenckiego. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Siedziba Koła znajduje się w Collegium Maximum przy ul. Staszica 4/6 w sali 120. Do koła może dołączyć każdy student, który wyrazi taką chęć.

Zapraszamy do odwiedzin oficjalnej strony oraz kontaktu z przedstawicielami SKN Rozwoju Położnictwa przy Zakładzie Koordynowanej Opieki Położniczej na Facebooku i Instagramie!
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie