numer 028
Marzec 2024
9

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej

Opiekę nad kołem sprawują dr. hab. n. farm. Aleksandra Szopa profesor uczelni oraz mgr Joanna Lachowicz. Funkcję przewodniczącej sprawuje Aleksandra Pazera. Koło działa od ponad roku - swoją działalność rozpoczęło 1 stycznia 2023 roku. Obecnie zrzesza 54 członków.
Członkowie Koła podczas akcji profilaktycznej
Członkowie Koła podczas akcji profilaktycznej
Celem działalności SKN jest szerzenie wśród studentów idei opieki farmaceutycznej oraz promowanie roli farmaceuty w zespole interprofesjonalnym. Koło daje również szansę na rozwój naukowy przez udział w badaniach naukowych, konferencjach, pisanie publikacji oraz możliwość doskonalenia i wykorzystania zdobytych podczas studiowania na kierunku Farmacja wiedzy i umiejętności dzięki udziałowi w akcjach profilaktycznych i konkursach. 

Koło aktywnie współpracuje z innymi jednostkami uczelnianymi. Są to:
  • Katedra i Zakład Toksykologii,
  • Samodzielną Pracownią Radioframacji,
  • Katedrą i Zakładem Chemii Organicznej,
  • Zakładem Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Współpraca opiera się na realizacji prac naukowych.

Studenci należący do SKN mają możliwość wyboru profilu swojej działalności, tzn. mają możliwość brać udział w badaniach przedklinicznych prowadzonych w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej oraz doskonalić umiejętności związane ze sprawowaniem opieki farmaceutycznej nad pacjentem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności stosowanej przez pacjenta terapii oraz indywidualizację farmakoterapii, a także prowadzenie działań edukacyjnych. 

Studenci realizujący prace w SKN mogą brać udział w konferencjach naukowych podczas których mają możliwość zaprezentować prace przeglądowe, opisy przypadków oraz prace oryginalne. Tematyka prezentowanych na konferencjach prac, w formie posterów oraz prezentacji ustnych (do wyboru), obejmuje rolę apteki i farmaceuty w procesie leczenia chorób przewlekłych oraz opisy przypadków na podstawie analizy przeglądów lekowych, ale także wyniki badań przedklinicznych realizowanych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych takich jak myszy Albino Swiss oraz Zebrafish (Danio rerio).W 2023 roku studenci wzięli udział w 8 konferencjach i zaprezentowali 15 prac. Uzyskiwali nagrody i wyróżnienia, między innymi za prace "Przegląd lekowy jako nowa usługa farmaceutyczna w Polsce”, "Kannabidiol (CBD) jako nowa alternatywa w leczeniu lekooporonej padaczki u dzieci i młodzieży”, "Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody leczenia migreny.” Studenci mają także możliwość redagowania i publikowania artykułów naukowych, zarówno przeglądowych jak i oryginalnych. Członkowie SKN biorą także udział w akcjach profilaktycznych i edukacyjnych, takich jak Dzień Seniora czy wydarzenia organizowane podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Warto dołączyć do naszego Koła, aby rozpocząć lub rozwijać swoją działalność naukową. Aktywny udział w kole daje szansę na samorozwój, poszerzenie zagadnień poruszanych na zajęciach, a także zdobycie nowej wiedzy i rozwój umiejętności, które przydadzą się w trakcie stażu w aptece oraz dalszej pracy z pacjentem.

Siedziba SKN znajduje się w Collegium Universum na I piętrze – w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej. Można kontaktować się z nami przez social media, pocztę – skn.farm.klin@student.umlub.pl, mailowo na adresy Pań Opiekun lub bezpośrednio z przewodniczącą koła.

Do koła może dołączyć każda osoba studiująca w Uniwersytecie Medycznym, która jest zainteresowana aktywną pracą naukową w Kole.

Zapraszamy do śledzenia działalności Koła na Instagramie oraz Facebooku!
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie