numer numer 030
czerwiec 2024
1

Rekordowe budżety konkursów Narodowego Centrum Nauki

Zapraszamy serdecznie do aplikowania o granty Narodowego Centrum Nauki w ramach obecnie trwających konkursów: 23. edycji konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i 27. edycji konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu konkursów NCN wynosi aż 490 mln zł. Nabór wniosków trwa do 17.06.2024r. do godziny 16:00 i jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

Konkurs OPUS 27 jest zaadresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest jednak posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej bądź jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego. Okres realizacji projektów: 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.
znak graficzny Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
Konkurs PRELUDIUM 23 skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W aktualnej edycji konkursu PRELUDIUM młodzi badacze będą mogli otrzymać łącznie 40 mln zł. 

Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:
 • 70 000 zł w projektach trwających 12 miesięcy;
 • 140 000 zł w projektach trwających 24 miesiące;
 • 210 000 zł w projektach trwających 36 miesięcy.
W ramach środków bezpośrednich w konkursie PRELUDIUM można sfinansować:
 • wynagrodzenia dla kierownika projektu i wykonawcy (opcjonalnie – max. 1500 zł miesięcznie),
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania – ich wartość nie może przekroczyć 30% wysokości wnioskowanych środków finansowych na realizację projektu,
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu,
 • usługi obce,
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje,
 • gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych,
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu.
Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków finansowych w projekcie PRELUDIUM w jakiejkolwiek formie.
 

Zespół Działu Wsparcia Grantowego przygotował dwa Informatory dla osób, które chciałyby aplikować w w/w konkursach:
 • Informator dla doktorantów UML dla konkursu PRELUDIUM
 • Informator dla pracowników naukowych UML dla konkursu OPUS

Informatory są dostępne w Intranecie oraz w rozsyłane są pocztą elektroniczną do wszystkich osób, które zgłoszą chęć udziału w konkursach

Osoby zainteresowane udziałem w konkursach prosimy o zgłaszanie się do Działu Wsparcia Grantowego e-mail: granty@umlub.pl tel. 81 448 52 96 najpóźniej do 17 maja 2024 roku. Zapraszamy również na konsultacje indywidualne z pracownikami Działu Wsparcia Grantowego.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie