numer numer 030
czerwiec 2024
8

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego w Warszawie z akcentem lubelskim!
Prof. Marcus Hürzeler i dr n. med. Marlena Pedowska
Prof. Marcus Hürzeler i dr n. med. Marlena Pedowska
W dniach 22-23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się VI Konferencja Periodontologiczna, najważniejsze wydarzenie naukowe w Polsce w dziedzinie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
Nie mogło na niej zabraknąć przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie reprezentujących specjalistyczne jednostki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, tj. Katedrę i Zakład Medycyny Jamy Ustnej oraz Katedrę i Zakład Periodontologii, w osobach kierowników: prof. dr hab. Renaty Chałas i prof. dr hab. Joanny Wysokińskiej-Miszczuk, będących jednocześnie członkami Zarządu PTP; oraz współpracowników: dr n. med. Marleny Pedowskiej, dr n. med. Marty Puławskiej i dr n. med. Anny Surtel, a także lekarzy Poradni Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej: lek. stom. Urszuli Ulaneckiej-Jagiełło i lek. dent. Żanety Góreckiej-Korcz.
Tak liczny skład delegacji związany był również z aktywnym udziałem w sesji plakatowej towarzyszącej obradom, w której zaprezentowane zostały niezwykle ciekawe przypadki z pracy klinicznej jednostek nt. „Rzadki przypadek raka płaskonabłonkowego na brzusznej powierzchni języka”, „Nietypowe swoiste owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej u pacjentki w trakcie chemioterapii” oraz „Wrodzone pęcherzowe oddzielanie naskórka – manifestacje kliniczne w jamie ustnej – opis przypadku”. W sesji wykładów mieliśmy okazję wysłuchać światowych specjalistów z zagranicy prof. Marcusa Hürzelera z Niemiec i prof. Davida Herrera z Hiszpanii oraz prelegentów z polskich ośrodków, których prezentacje dotyczyły najnowszych badań i doniesień na temat koncepcji farmakoterapeutycznych w periodontologii oraz zarządzania tkankami miękkimi i twardymi w leczeniu perio-chirurgicznym, z przedstawionym postępowaniem klinicznym i kryteriami sukcesu oraz aspektami estetyki.
VI Konferencji towarzyszyły emocje związane nie tylko z obradami, ale także z wymianą doświadczeń z innymi uczestnikami konferencji, również podczas wydarzeń towarzyszących m.in. w trakcie wystawy stoisk producentów i przedstawicieli firm. Była to wyjątkowa okazja do pogłębienia specjalistycznej wiedzy w przyjaznej atmosferze, a także nawiązania nowych kontaktów zawodowych.
dziekan Renata Chałas i przedstawicielki jednostek wydziału lekarsko-dentystycznego na konferencji periodontologicznej
Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Renata Chałas z przedstawicielkami jednostek specjalistycznych Wydziału na VI Konferencji Periodontologicznej
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie