numer numer 030
czerwiec 2024
2

Pierwsze kroki na rynku usług medycznych – jak założyć własny biznes?

Działalność na rynku usług medycznych jest wymagająca, ale odpowiednie przygotowanie do aktywności w tym sektorze zmniejsza ryzyko związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem własnego biznesu w branży medycznej.
dr n. prawn. Konrad Dyda
dr n. prawn. Konrad Dyda
Ukończenie studiów medycznych i ściśle z tym związane nabycie uprawnień zawodowych otwiera drzwi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w posiadanym zawodzie. Jednak, aby ją rozpocząć, należy dopełnić odpowiednich formalności oraz odpowiednio zaplanować swoją działalność. W końcu na każdy biznes trzeba mieć pomysł, który pozwoli na nim dobrze zarabiać. O czym więc nie wolno zapominać, stawiając pierwsze kroki na rynku usług medycznych?

Co i z kim chcę robić?

Najważniejsze pytania, na które musi sobie odpowiedzieć każdy rozpoczynający prowadzenie biznesu na rynku usług medycznych, są takie:

  • jakie dokładnie usługi chcę świadczyć?
  • z kim chcę to robić?
  • czy mają być one w pełni komercyjne, czy też (przynajmniej w pewnym zakresie) finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Od udzielenia odpowiedzi na te pytania zależą dalsze kroki, które trzeba podjąć, aby otworzyć działalność w sektorze medycznym.
Rodzaj świadczonych usług oraz ewentualnie ich finansowanie przez NFZ przekładają się przede wszystkim na różnego rodzaju wymagania lokalowe i sprzętowe, jakie należy spełnić, aby bezpiecznie i legalnie wykonywać swoją działalność. Oczywiście zupełnie inny jest zakres tych wymagań w przypadku, gdy nasze usługi mają polegać „jedynie” na udzielaniu porad, a inny, gdy chcemy świadczyć kompleksowe usługi – zwłaszcza przeprowadzać w ich ramach badania laboratoryjne czy zabiegi. Im bardziej rozbudowany zakres usług medycznych, tym więcej wymagań należy spełnić.

Wybór formy prawnej i załatwienie formalności

Z praktycznego punktu widzenia niezwykle istotną kwestią jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, czy mam zamiar działać w pojedynkę, czy interesuje mnie spółka z innymi osobami lub podmiotami. To kluczowe z punktu widzenia wyboru formy prawnej. Indywidualna działalność w sektorze medycznym przeważnie wiąże się z obowiązkiem rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – czyli mówiąc potocznie z założeniem jednoosobowej działalności. Spółkę prawa handlowego zaś (np. spółkę partnerską, jawną czy z o.o.) rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. O ile pierwsze z rozwiązań nie wymaga wychodzenia z domu, o tyle drugie niekiedy wymaga wcześniejszego sporządzenia umów ze wspólnikami nawet u notariusza.

Jaki mam pomysł na biznes?

Oczywiście kwestie formalne nigdy nie powinny przysłać tego, co w każdym biznesie najważniejsze, a więc pomysłu na zarabianie pieniędzy. Również w sektorze usług medycznych działalność gospodarcza polega na generowaniu przychodów, które pozwolą zarobkować. Dlatego na biznes trzeba mieć dobry pomysł, odpowiednio skalkulowany pod względem finansowym. Bez tego często załatwianie formalności związanych z rozpoczynaniem prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie ma większego sensu. Żaden przedsiębiorca, jeżeli naprawdę chce odnieść sukces, nie ucieknie od ekonomii.
Znak graficzny Fundacji Praw Medyka
Autor: dr n. prawn. Konrad Dyda,
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Fundacji Praw Medyka
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie