numer numer 030
czerwiec 2024
8

Biblioteka Główna UMLub dla Lubelskiego Festiwalu Nauki

Najlepszy wykład w ramach konkursu "Uniwersytet Medyczny dla Lubelskiego Festiwalu Nauki", czyli 5 lat udziału Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w LFN.

22 lutego 2024 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród autorom zwycięskich projektów w  konkursie "Uniwersytet Medyczny dla Lubelskiego Festiwalu Nauki" organizowanym w ramach XIX edycji LFN „Nauka dla Przyszłości”. W ramach tego konkursu zespół w składzie: Aleksandra Pietrzyk, Renata Birska i Anastazja Śniechowska-Karpińska z Biblioteki Głównej UM w Lublinie zdobył nagrodę w kategorii „Najlepszy Wykład” za projekt „Jak się promować? Profile naukowców w Polskiej Platformie Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako sposób na budowanie własnej marki”.

Ten sukces bardzo cieszy, tym bardziej, że Biblioteka od 2019 roku bierze czynny udział w wydarzeniach w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, adresując swoją ofertę do różnego rodzaju grup odbiorców.


Nagroda dla Biblioteki Głónej za najlepszy projekt w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
W 2019 roku w ramach festiwalowego debiutu został zgłoszony jeden projekt warsztatowy, adresowany do seniorów, pt. „Szlachetne zdrowie! Jak cię nie stracić w Internecie”. Warsztaty przeprowadziła Ewa Matczuk. W ramach tego wydarzenia w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Szkolnej 18 mieliśmy okazję gościć grupę osób związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Grupa ta była zainteresowana przede wszystkim praktycznymi warsztatami komputerowymi na temat wiarygodności informacji na temat ochrony zdrowia w Internecie oraz wskazaniem sposobów, dzięki którym można odróżnić źródła wiarygodne, prawdopodobnie wiarygodne oraz takie, którym ufać nie można. Dodatkowym czynnikiem, na który zwracała uwagę w czasie tych praktycznych warsztatów E. Matczuk, były kwestie związane z komercyjnym aspektem stron adresowanych do seniorów, które pod przykrywką obiektywnych informacji na temat zdrowia sugerowały na przykład zakup suplementów lub różnego rodzaju terapie bez kontaktu z lekarzem lub farmaceutą.

Późniejsze lata bardzo dużo zmieniły w sposobie realizacji naszych projektów na LFN. Zmiany te wynikały w dużej mierze z pandemii COVID-19, co wymusiło, szczególnie w latach 2020-2021 zdalne formy realizacji projektów festiwalowych. Zmiana ta nie była jednak wyzwaniem dla pracowników Biblioteki Głównej UM w Lublinie, ponieważ nasze doświadczenia z prowadzeniem zajęć w formie online sięgają 2007 r. Oczywiście przejście na formułę warsztatów i wykładów online w przypadku Festiwalu wymagało trochę innego przygotowania. W tym okresie szczególnie intensywnie była promowana Polska Platforma Medyczna UM w Lublinie jako wiarygodne źródło informacji medycznych, stąd projekty w ramach LFN były adresowane do różnych grup odbiorców: studentów, pracowników naukowych uczelni lubelskich, przedstawicieli biznesu i pacjentów.
Voucher o równowartości 10 000 zł za zajęcie I miejsca w konkursie
W 2023 roku pracownicy Biblioteki zgłosili dwa projekty na Lubelski Festiwal Nauki: prezentację multimedialną online pt. „Zbiory z dawnej biblioteki Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego, czyli czy przeszłość może inspirować przyszłość?” (prezentację przedstawili: Anastazja Śniechowska-Karpińska oraz Karol Balicki) oraz zwycięski wykład: „Jak się promować profile naukowców w Polskiej Platformie Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako sposób na budowanie własnej marki”, wygłoszony przez Aleksandrę Pietrzyk. Wykład ten był adresowany do pracowników, doktorantów i studentów naszej Alma Mater i prezentował sposób, w jaki należy budować swoją markę przy wykorzystaniu profilu naukowca w Polskiej Platformie Medycznej UM w Lublinie: https://ppm.umlub.pl/. Polska Platforma Medyczna jest systemem typu CRIS (Current Research Information System) – służącym do zarządzania informacją naukową na uczelni oraz promowaniem osiągnięć pracowników. PPM posiada również platformę centralną (https://ppm.edu.pl/) integrującą dane pochodzące z platform lokalnych dziewięciu polskich uniwersytetów i kolegiów medycznych (z Lublina, Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, Szczecina, Katowic, Warszawy, Krakowa i Łodzi) oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Nagroda pieniężna otrzymana za wygraną ucieszyła nie tylko nas, bibliotekarzy, ale posłuży również naszym użytkownikom. Została przeznaczona na zakup urządzenia do okładania książek, dzięki temu książki udostępniane czytelnikom mają lepsze zabezpieczenie przed zniszczeniem.

W tym roku Zespół z Biblioteki Głównej również przygotowuje własne projekty, więc już teraz zapraszamy do wzięcia w nich udziału.
Tekst: Anastazja Śniechowska-Karpińska / Biblioteka Głowna UM w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie