numer numer 030
czerwiec 2024
9

InterMediLab – wielki powrót po pięcioletniej przerwie

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa InterMediLab – Interdyscyplinarna Medycyna Laboratoryjna
W dniach 7-8 czerwca 2024 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa InterMediLab – Interdyscyplinarna Medycyna Laboratoryjna, organizowana przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dra hab. n. med. Wojciecha Załuskę, prorektora ds. kształcenia i dydaktyki prof. dra hab. n. med. Kamila Torresa, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych oraz Ogólnopolskie Zrzeszenie Studenckich Towarzystw Diagnostów Laboratoryjnych.
doktor Dariusz Duma ogłoszony członkiem honorowym Studeckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
dr n. farm. Dariusz Duma, prof. UM, mianowany członkiem honorowym Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
Wydarzenie współorganizowali:
  • SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej
  • SKN przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej
  • SKN Przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii
  • SKN MikroGRAM
  • SKN przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
  • SKN przy Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej
  • SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką
dr Przemysław Kołodziej, prof. UM, podczas wykładu
dr Przemysław Kołodziej, prof. UM, podczas wykładu
W ciągu dwóch dni konferencji, aż 9 prelegentów uczyniło nam zaszczyt i wygłosiło wykłady o najnowszych odkryciach w dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Odbyły się również warsztaty praktyczne, m.in. z toksykologii, mikrobiologii czy genetyki. Co więcej podczas pierwszego dnia wydarzenia pierwszy opiekun STDL UMLub pan dr n. farm. Dariusz Duma, prof. UM, został mianowany Członkiem Honorowym Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UMLub. W piątek na naszej konferencji obecni byli również przedstawiciele firm m.in. Diagnostyka, ALAB, Biomaxima, a zainteresowani uczestnicy mogli z nimi porozmawiać, pogłębiając swoją wiedzę.

Sobota była natomiast dniem sesji naukowych. Uczestnicy czynni mogli zarówno stacjonarnie, jak i online zaprezentować najnowsze doniesienia naukowe oraz swoje własne prace oryginalne. Pragniemy podziękować naszym sponsorom, ponieważ dzięki nim nasi finaliści otrzymali wiele cennych nagród. Chcemy również wspomnieć o osobach zaangażowanych w prace komitetu organizacyjnego, na którego czele stał prezes STDL UMLub – pan Wiktor Babiuch, i podziękować im wszystkim, ponieważ bez pracy włożonej przez tak wiele osób to wydarzenie nie byłoby, jak zauważali uczestnicy – tak wspaniale zorganizowane.

Podsumowując, konferencja InterMediLab została zakończona niemałym sukcesem. Mamy nadzieję, że kolejne edycje tego wydarzenia będą równie dobre lub nawet lepsze.

Do zobaczenia za rok!

Autor: Wiktoria Szymczak
Uczestnicy i organizatorzy konferencji na zdjęciu grupowym
Uczestnicy i organizatorzy konferencji
Od wydawcy:
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową InterMediLab – Interdyscyplinarna Medycyna Laboratoryjna. Wydarzenie odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2024 r. w auli Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dla STDL było to szczególnie ważne wydarzenie, ponieważ powróciło po 5-letniej przerwie z całkowicie nową formułą – jako największa w tym roku konferencja dla medycyny laboratoryjnej w Polsce, skierowana przede wszystkim do studentów analityki medycznej, diagnostów laboratoryjnych oraz doktorantów. Organizatorzy chcieli pokazać interdyscyplinarność zawodu diagnosty laboratoryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji.
Wydarzenie miało charakter naukowo-szkoleniowy, oprócz omówienia licznych prac naukowych można było wysłuchać inspirujących wykładów o nowościach w poszczególnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej oraz uczestniczyć w warsztatach praktycznych. 

Informator Blask objął wydarzenie patronatem medialnym.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie