numer numer 030
czerwiec 2024
14

Ocena wpływu suplementacji diety bakteriami probiotycznymi

Współczesne tempo życia niesie za sobą wiele wyzwań dla zdrowia. Wyniki badań naukowych wykazały, że życie w pośpiechu, stresie, nieodpowiednia dieta, stosowanie syntetycznych leków i suplementów diety, brak czasu na odpoczynek i relaks, choroby, infekcje w dużej mierze wpływają na zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego i mogą wywoływać zmiany w mikrobiomie jelitowym. Jednocześnie istnieje coraz więcej dowodów na to, że mikrobiota jelitowa odgrywa istotną rolę w zdrowiu człowieka, wpływając na prawidłowe funkcjonowanie wielu układów i narządów. Bakterie probiotyczne odgrywają istotną rolę w utrzymaniu zdrowia układu pokarmowego oraz w regulacji procesów zapalnych i neurologicznych. Jednakże, istnieje potrzeba bardziej szczegółowego zrozumienia mechanizmów, poprzez które probiotyki wpływają na organizm, aby móc wykorzystać je w celach terapeutycznych.
Pracownicy Zakładu Chemii Medycznej – dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM, dr Dorota Luchowska-Kocot oraz dr Renata Żelazowska jako wykonawczynie projektu, przeprowadziły badaniach naukowe, których celem była ocena wpływu suplementacji diety bakteriami probiotycznymi Bifidobacterium longum RosellR-175 i Lactobacillus rhamnosus JB-1 na poziom IL-6, IL-1α, BDNF oraz TkrB w tkankach myszy. Badania przeprowadzone zostały we współpracy z Katedrą Fizjologii Zwierząt i Farmakologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w ramach projektu INTERPROJKEKT, którego liderem jest prof. dr hab. Piotr Wlaź.
trzy kobiety z myszami
dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM, dr Dorota Luchowska-Kocot oraz dr Renata Żelazowska
Interleukina-6 (IL-6) oraz interleukina-1α (IL-1α) są cytokinami zapalnymi, które odgrywają kluczową rolę w reakcjach zapalnych organizmu. Badania wykazały, że suplementacja diety probiotykami może prowadzić do zmniejszenia poziomu tych cytokin. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów na myszach sugerują, że zarówno Bifidobacterium longum RosellR-175, jak i Lactobacillus rhamnosus JB-1 mogą wywierać działanie przeciwzapalne poprzez zmniejszenie produkcji IL-6 oraz IL-1alfa w tkankach. Jest to istotne odkrycie, ponieważ przewlekłe stany zapalne są związane z wieloma chorobami, w tym z chorobami autoimmunologicznymi, chorobami serca oraz niektórymi rodzajami nowotworów.

Faktor neurotroficzny pochodzący z mózgu (BDNF) oraz jego receptor TrkB są kluczowymi czynnikami regulującymi procesy neurologiczne, takie jak wzrost neuronów, plastyczność synaptyczna oraz procesy uczenia się i pamięci. Badania na myszach wykazały, że suplementacja diety probiotykami może prowadzić do zwiększenia poziomu BDNF oraz ekspresji receptora TkrB w tkankach mózgowych. Jest to odkrycie o istotnym znaczeniu, sugerujące, że probiotyki mogą mieć korzystny wpływ na funkcje neurologiczne, co otwiera nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu zaburzeń neurologicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia neurodegeneracyjne.
Badania nad wpływem suplementacji diety bakteriami probiotycznymi Bifidobacterium longum RosellR-175 i Lactobacillus rhamnosus JB-1 na poziom IL-6, IL-1alfa, BDNF oraz TkrB w tkankach myszy są obiecujące i sugerują korzystne działanie tych probiotyków na zdrowie organizmu. Jednakże, konieczne są dalsze badania kliniczne, aby potwierdzić te wyniki i zrozumieć mechanizmy, poprzez które probiotyki wywierają swoje działanie. W przyszłości, zwiększenie naszej wiedzy na temat probiotyków może prowadzić do opracowania skutecznych strategii terapeutycznych w leczeniu różnorodnych schorzeń, poprzez wykorzystanie mikroorganizmów probiotycznych w celu poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów.

Autorki: dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM, dr Dorota Luchowska-Kocot oraz dr Renata Żelazowska
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie