numer numer 030
czerwiec 2024
4

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa PROGENESIS – zachowania prozdrowotne

W dniach 17-18 maja 2024 w auli Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz na platformie Zoom odbyła się X edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PROGENESIS – zachowania prozdrowotne, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej. Współorganizatorami wydarzenia byli: Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMLub, SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką, SKN przy Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, IFMSA-Poland Oddział Lublin oraz Stowarzyszenie Młodych Naukowców.
Popularna od lat, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich" uzyskała rangę ogólnopolską oraz przekształciła się i funkcjonuje pod nową nazwą.
Wydarzenie spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem. Podczas dwóch dni konferencji odbyło się pięć wykładów eksperckich m.in. „Wpływ chemioterapii, niedotlenienia i autofagii na ekspresję markerów komórek starych w modelu raka płuca”, wygłoszonego przez dr n. med. i n. o zdr. Aleksandrę Olszewską-Banach z Wojskowego Instytutu Medycznego, Państwowego Instytutu Badawczego, Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych w Warszawie, czy też wykład pt. „Badania kliniczne” prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

W trakcie Konferencji odbyło się aż 10 sesji naukowych, w których zaprezentowano 70 prac naukowych. Podczas wydarzenia ponad 100 uczestników biernych wzięło udział w 13 warsztatach praktycznych m.in. z zymografii, interpretacji EKG pediatrycznego, komunikacji w zespołach medycznych, cytogenetyki czy parazytologii.
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie X Ogólnopolską Konferencją Naukową PROGENESIS –zachowania prozdrowotne. Widzimy się za rok! Śledźcie naszą stronę internetową: www.progenesis.umlub.pl

Zainteresowanych działalnością naukową i nie tylko – zapraszamy do dołączenia do Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Genetyki Klinicznej poprzez dołączenie do naszej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/share/ncUQsZ4vhnYSFz9i

Autor: Wiktor Babiuch
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Ludzie ustawieni do zdjęcia stojący w kilu szeregach
Uczestnicy X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PROGENESIS
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie