numer numer 030
czerwiec 2024
3

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Neurologiczno-Psychiatrycznej “Neuro-Logiczni”

III Ogólnopolska Konferencja Neurologiczno-Psychiatryczna “Neuro-Logiczni” odbyła się w dniach 26-27.04.2024 w formie hybrydowej – stacjonarnie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz Zintegrowanym Interdyscyplinarnym Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ponadto online za pośrednictwem platformy Zoom.
W ciągu dwóch dni podczas wydarzenia odbyło się łącznie 10 warsztatów, trzy wykłady lekarzy specjalistów oraz pięć sesji naukowych z zakresu neurologii dzieci i dorosłych, neurochirurgii oraz psychiatrii, na których zaprezentowano łącznie 46 prac. W czasie Konferencji spotkali się młodzi naukowcy z między innymi Lublina, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Katowic, Wrocławia, Opola, Warszawy, Łodzi, Radomia, Gdańska oraz Kielc, a dodatkowo w formie on-line udział w wydarzeniu wzięli goście z całej Polski. Podczas sesji naukowych swoje prace zaprezentowali studenci, doktoranci oraz przedstawiciele lekarzy stażystów i rezydentów. Uczestnicy mogli również wysłuchać interesujących wykładów ekspertów w dziedzinach neurologii (prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak), neurologii dziecięcej (dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk) oraz neurochirurgii (dr hab. n. med. Piotr Kamieniak). W całej Konferencji udział wzięło około 300 osób, w tym studenci i doktoranci, lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, psychoterapeuci i inni.
Konferencja umożliwiła poszerzenie i wymianę wiedzy na temat współczesnych wyzwań diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinach neurologii, neurochirurgii i psychiatrii, a także postępów w rozpoznawaniu i leczeniu chorób rzadkich dzieci i dorosłych. Dodatkowo uczestnicy mogli udoskonalić swoje umiejętności praktyczne podczas warsztatów – do warsztatów cieszących się największym zainteresowaniem należały: „Szycie nerwów obwodowych”, „Scenariusz symulacyjny – postępowanie w udarach mózgu”, „Badanie neurologiczne dziecka”, „USG Doppler tt. domózgowych oraz nerwów obwodowych”, czy „Scenariusz symulacyjny – napad padaczkowy u pacjenta pediatrycznego”.Pod koniec drugiego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny z rezydentami neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii oraz psychiatrii, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zadawania nurtujących pytań odnośnie specjalizacji, specyfiki pracy oraz rozwoju naukowego w poszczególnych dziedzinach.
Konferencja odbyła się dzięki wsparciu licznych patronów. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelska Izba Lekarska, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Sekcja Młodych Neurologów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Klaster Lubelska Medycyna, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Polskie Towarzystwo NeurochirurgówKonferencja została objęta patronatem medialnym przez: Informator Studencki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie BLASK, Akademickie Radio Centrum, Forum Akademickie, Fundację Przedsiębiorczość Rozwój Edukacja, Kwartalnik Psychiatra, Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej Medicus, MedTube, Medforum – forum psychiatryczne i forum neurologiczne, Medycynę Praktyczną, Polskie Radio Lublin, Wydawnictwo PWN, Wydawnictwo Świat Medycyny i Farmacji oraz TVP3 Lublin.

Komitet Organizacyjny Konferencji „Neuro-Logiczni”
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie