numer numer 030
czerwiec 2024
2

XIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wejrzenie w nowotworzenie”

Dnia 11 maja 2024 r. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wejrzenie w nowotworzenie”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów, działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jak co roku wydarzenie zgromadziło uczestników z ośrodków naukowych z całej Polski, wśród których można wyróżnić: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Opolski. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować prace w trakcie sesji aspektów molekularnych, przypadków klinicznych oraz sesji plakatowej przed Komisją Naukową, w której skład wchodziły:
  • prof. dr hab. n. med. Agata Filip – przewodnicząca Komisji Naukowej
  • dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj
  • dr n. med. Ewa Czukiewska
  • dr n. med. i n. o zdr. Ilona Jaszczuk
  • lek. Dorota Sławińska
Na konferencji prezentowane były bardzo ciekawe referaty.
Wśród wielu interesujących prac Komisja Naukowa postanowiła wyróżnić referaty, przedstawiamy je poniżej.

1. w sesji przypadków klinicznych:

- „Genetyczne podłoże pozakostnego mięsaka Ewinga i jego wartość w diagnostyce różnicowej na przykładzie przypadku pacjentki w wieku niemowlęcym” (I miejsce)

- „Niezróżnicowane mięsaki niemowlęce – wyzwanie kliniczne. Opis dwóch przypadków” (II miejsce)

- „Rak jelita grubego oraz współistnienie infekcji C. difficile u pacjenta z podejrzeniem zespołu polipowatości rodzinnej (FAP) prowadzące do wstrząsu septycznego i zgonu – opis przypadku” (III miejsce)

W sesji aspektów molekularnych:

- „Wpływ celokoksybu i Fmoc-L-leucyny na żywotność ludzkich komórek linii U-118 MG, BJ i HaCaT oraz nicienia Caenorhabditis elegans ” (I miejsce)

- „Wpływ wybranych mitogenów na stymulację dziecięcych komórek białaczkowych” (II miejsce)

- „Wpływ koniugatu glicydylowanego dendrymeru PAMAM generacji czwartej z paklitakselem, fulwestrantem oraz lapatinibem na żywotność ludzkich komórek linii SCC-15, U-118 MG i HaCaT oraz nicienia Caenorhabditis elegans” (III miejsce)

W sesji plakatowej:

- „Walidacja in vitro specyficzności przeciwciał wobec ludzkich komórek macierzystych glejaka wielopostaciowego przy użyciu obrazowania konfokalnego” (I miejsce)

- „Potencjał mRNA w immunoterapii nowotworów” (II miejsce)

- „Badania profilaktyczne w doświadczeniu chorych na raka“ (III miejsce)
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce naukowej.

 
W trakcie konferencji prof. dr hab. n. med. Olga Haus (kierownik Katedry Genetyki Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy) wygłosiła wykład pt. „Mutacje germinalne w nowotworach linii mieloidalnej”, który mógł poszerzyć wiedzę uczestników, a także zainspirować do dalszego rozwoju naukowego w tym kierunku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na przyszłą edycję.

Komitet Organizacyjny Konferencji
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie