numer numer 030
czerwiec 2024
6

XVI Majówka z fizjoterapią

„Majówka z fizjoterapią” to konferencja naukowo-szkoleniowa ciesząca się dużym zainteresowaniem, na stałe wpisana w kalendarz spotkań środowiska fizjoterapeutycznego, medycznego i kultury fizycznej. Tegoroczna XVI „Majówka z fizjoterapią” odbyła się w formie hybrydowej w dniach 23-24 maja 2024 roku. Naukowa część konferencji, podczas której prelegenci mogli zaprezentować swoje doniesienia naukowe, została przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom, natomiast druga część „Majówki z fizjoterapią” – specjalistyczne warsztaty fizjoterapeutyczne – odbyła się w salach dydaktycznych budynków Collegium Maximum oraz Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Konferencja została zorganizowana przez pracowników Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz członków Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii działającego przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Współorganizatorami XVI „Majówki z fizjoterapią” były następujące jednostki: Katedra i Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Zakład Medycyny Sportowej, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Dziecięcej, Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii.


Patronat Honorowy nad tegoroczną Konferencją objęli:

 • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni
 • Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek


Partnerami konferencji byli:
 • International School of Deep Tissue Massage Practitioners
 • Medical Sport
 • Reha Akademia
 • Fizjo-sport
 • Eres Medical

Podczas XVI „Majówki z fizjoterapią” tradycyjnie zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownicy jednostek oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr n. med. Agnieszka Karska, prof. uczelni – p.o. kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii UM w Lublinie, dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska, prof. uczelni ­– kierownik Zakładu Fizjoterapii Klinicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, mgr Ewelina Okoniewska – koordynator wojewódzki Krajowej Izby Fizjoterapeutów, członkowie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego XVI „Majówki z fizjoterapią” oraz studenci, doktoranci i młodzi pracownicy nauki, którzy z zapałem wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności.

Majówki z fizjoterapią mają na celu wymianę doświadczeń specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu na temat najnowszych dokonań w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, leczenia i profilaktyki. Współczesna rehabilitacja jest działaniem ukierunkowanym nie tylko na poprawę funkcji związanych ze zdrowiem fizycznym, są to także nowoczesne rozwiązania umożliwiające proces powrotu do zdrowia w zakresie ciała i umysłu człowieka, polegają na zastosowaniu różnych metod fizjoterapeutycznych połączonych z terapią zajęciową, jak również kosmetologią, a niezbędnych do powrotu człowieka do satysfakcjonującego go życia.
Mgr Grzegorz Gamracki
Naukową część konferencji rozpoczęły cztery wykłady eksperckie:
 • mgr Szymon Gryckiewicz – fizjoterapeuta, instruktor Kinetic Control, doktorant w Szkole Doktorskiej AST UMK w Toruniu – wygłosił wykład pt. „Podstawy oceny i diagnostyki stawu biodrowego”,
 • mgr Grzegorz Gamracki D.O. MSc PT – fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – zaprezentował wykład pt. „Manualne wspomaganie leczenia stanów ostrych”,
 • mgr Cecylia Bieganowska – psychoterapeutka, socjoterapeutka, fizjoterapeutka – przedstawiła wykład pt. „Psychologia w gabinecie fizjoterapeuty – jak wiedza o psychice może wspierać proces fizjoterapii?”,
 • Dr Michał Hadała – międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science)
 • MSc (Advance PT), BSc (PT) – wygłosił wykład pt. „Ocena i kinezyterapia obręczy barkowej w dysfunkcjach motorycznych”.

Następnie odbyły się trzy sesje studenckie, które zgromadziły reprezentantów kierunków, takich jak fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski, kosmetologia, psychologia. Łącznie zaprezentowano 42 prace naukowe ukazujące interdyscyplinarność w fizjoterapii. Młodzi adepci nauki zwracali uwagę na istotne, aktualne problemy rehabilitacji i zdrowienia, a także szeroko rozumianej profilaktyki chorób i dysfunkcji. Podczas tej części wydarzenia zostały poruszone aktualne wątki, będące odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu człowieka zmiany w kontekście współczesnego rozwoju cywilizacji i nauki połączonej z praktyką. Przedstawione na konferencji wyniki badań stanowiły doskonałą aktualizację wiedzy z zakresu interdyscyplinarnej fizjoterapii.
mgr Szymon Gryckiewicz i uczestnicy warsztatu XVI Majówka z Fizjoterapią
W drugim dniu konferencji odbyły się specjalistyczne warsztaty skierowane do studentów i doktorantów, ale także do dyplomowanych fizjoterapeutów, kosmetologów i innych specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, współpracujący z najlepszymi specjalistami z zakresu fizjoterapii, rokrocznie dokonują starań, aby uczestnicy „Majówek z fizjoterapią” mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi metodami stosowanymi we współczesnej fizjoterapii.

Pierwszy warsztat pt. „Manualne wspomaganie leczenia stanów ostrych”, który był kontynuacją wykładu eksperckiego z pierwszego dnia konferencji poprowadził mgr Grzegorz Gamracki D.O. MSc PT – fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Prowadzący poruszył temat stanu zapalnego, którego występowanie jest potrzebne do zainicjowania procesów regeneracyjnych tkanki, w której obrębie doszło do uszkodzenia. Mimo iż jest on procesem koniecznym dla organizmu, to często powoduje dyskomfort u pacjenta i wiąże się z utratą funkcji tkanki, której dotyczy. Częstym wyzwaniem dla terapeuty jest utrzymanie jego fizjologicznego zakresu a jednocześnie poprawa komfortu pacjenta. Na warsztatach została zaprezentowana koncepcja pracy w ujęciu globalnym, jak i lokalnym, mająca na celu rozwinięcie warsztatu technik dla terapeuty w takich sytuacjach. 

Kolejny warsztat pt. „Ocena i diagnostyka obszaru lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w oparciu o koncepcję Kinetic Control” poprowadził mgr Szymon Gryckiewicz i był on również praktyczną kontynuacją zagadnienia poruszonego dzień wcześniej podczas wykładu. W trakcie warsztatu omówione zostały modele pracy z pacjentem w obszarze lędźwiowo-miednicznym z uwzględnieniem podejścia pato-anatomicznego, kinezjo-patologicznego oraz bio-psycho-społecznego. Uczestnicy warsztatu poznali sposób rozumowania klinicznego w oparciu o koncepcję Kinetic Control. Zaprezentowane zostało badanie diagnostyczne oraz elementy terapii w oparciu o testy kontroli motorycznej i balansu mięśniowego. W trakcie warsztatu przedstawione zostały podstawy teoretyczne omawianych zagadnień, praktyczny pokaz omawianych testów, a uczestnicy mogli przećwiczyć na sobie przedstawione techniki.

Trzeci warsztat pt. „Wykorzystanie technik masażu tkanek głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego w przypadku łokcia tenisisty” poprowadził Filip Zarzeczny  – technik masażysta, terapeuta tkanek miękkich, absolwent szkoleń Arta Riggsa, asystent masażu tkanek głębokich.

Po teoretycznym wstępie dotyczącym problematyki tych schorzeń uczestnicy przeszli do części praktycznej. Prowadzący warsztat udzielał im wskazówek dotyczących prawidłowej techniki i odpowiedniego nacisku, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych ruchów. Uczestnicy warsztatu uczyli się wykorzystywać techniki masażu tkanek głębokich w pracy z pacjentami zmagającymi się z objawami w postaci w obrębie stawu łokciowego oraz drętwienia palców w kończynach górnych.
grupa ludzi pozuje do zdjęcia
zdjęcie grupowe z XVI Majówki z Fizjoterapią
Czwarty warsztat pt. „Diagnostyka kosmetologiczna skóry oraz automasaż i ćwiczenia mięśni twarzy – wspomaganie zabiegów anty-aging” poprowadziły: dr n. o zdr. Ewelina Firlej, prof. UM, i dr n. farm. Anna Sokołowska z Zakładu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej. W trakcie warsztatu zostały przedstawione metody diagnostyczne stosowane w kosmetologii, techniki automasażu oraz ćwiczenia mięśni twarzy, które wzbogaciły umiejętności praktyczne uczestników zainteresowanych rozwojem zawodowym w kierunku stosowania fizjoterapii w medycynie estetycznej. 

W drugim dniu konferencji gościliśmy także przedstawicieli Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Fizjoterapeutów z mgr Eweliną Okoniewską na czele oraz reprezentantów partnera konferencji firmy Medical Sport i Reha Akademia. 

Dzień warsztatów, czyli praktycznej pracy z pacjentem, był dla wszystkich bardzo bogaty w nowe i niezwykle interesujące wiadomości, mimo dużej intensywności zajęć uczestnicy cenili sobie możliwość wzięcia w nich udziału i poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności.

Tegoroczna „Majówka...” zgromadziła studentów i absolwentów fizjoterapii, medycyny, ale także pracowników naukowych, którzy chcąc być najlepszymi specjalistami, podążają za nowymi kierunkami badawczymi, doniesieniami naukowymi oraz stosowanymi najnowocześniejszymi metodami z zakresu fizjoterapii. Dziękujemy uczestnikom konferencji, gratulujemy laureatom poszczególnych sesji, a serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim do tych osób, które pomogły zorganizować to wyjątkowe wydarzenie – łączą one naukę z praktyką.

Nagrody dla laureatów XVI „Majówki z fizjoterapią” zostały ufundowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Do zobaczenia za rok na XVII „Majówce z fizjoterapią”

dr n. o zdr. Justyna Chmiel, prof. uczelni
dr n. o zdr. Kamil Chołuj, prof. uczelni

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Majówki z fizjoterapią
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie