numer numer 030
czerwiec 2024
12

Nowi profesorowie w grupie dydaktycznej

Rada ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozytywnie zaopiniowała zmianę stanowiska dla nauczycieli akademickich na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych. Poprosiliśmy by napisali kilka słów o sobie. W czerwcowym numerze zechciały nam o sobie opowiedzieć dr n. o zdr. Ewelina Firlej, dr n. med. Agnieszka Sadurska, dr n. med. Lilla Walas.

portret doktor Agnieszki Sadurskiej
dr n.med. Agnieszka Sadurska
dr n.med. Agnieszka Sadurska
Pracownia Umiejętności Klinicznych i Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa
 
Przedmiot, którego uczę:
  • podstawy pielęgniarstwa
  • badanie fizykalne
  • badania naukowe
na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo.

Dlaczego dydaktyka – co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Zmiany, jakie zachodzą w procesie kształcenia zarówno w studentach, jak i w nauczycielu. Lubię obserwować, jak z coraz większą dokładnością i pewnością siebie studenci wykonują procedury pielęgniarskie, jak stają się coraz bardziej samodzielnymi i pewnymi siebie osobami. Proces dydaktyczny zmienia także mnie, inspiruje do ciągłego poszukiwania metod osiągania założonych celów, nabywania nowych umiejętności i podnoszenia kompetencji. Proces kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej to niezwykła przygoda, w której mam przyjemność uczestniczyć i go kreować. To sprawia, że czuję zadowolenie z wykonywanej pracy.

Studentów lubię za...
  • ciekawość – zgłębiania tajników wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
  • odwagę – zadawanie pytań w celu głębszego zrozumienia przedmiotu,
  • wytrwałość – niestrudzone staranie, aby sprostać wyzwaniom, niezniechęcanie się przy niepowodzeniach,
  • empatię, życzliwość oraz wsparcie, które okazują sobie nawzajem i pacjentom, tworząc pozytywną atmosferę na zajęciach i w trakcie kształcenia praktycznego,
  • kreatywność – w wykonywaniu powierzonych zadań, wiele różnych pomysłów jak pokonać trudności,
  • radość i poczucie humoru – które wywołują pozytywne nastawienie i uśmiech na twarzy wszystkich uczestników procesu dydaktycznego.
portret doktor Lilli Walas
dr n. med. Lilla Walas
dr n. med. Lilla Walas

Pracownia Umiejętności Klinicznych, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa

Przedmiot, którego uczę
Badanie Fizykalne, Podstawy pielęgniarstwa

Dlaczego dydaktyka – co mnie pasjonuje w nauczaniu?
W dydaktyce lubię przede wszystkim bezpośredni kontakt ze studentami.  Daje to możliwość poznawania ich opinii, spostrzeżeń, uwag krytycznych czy po prostu ciekawych poglądów na różne kwestie które są przedmiotem ich zainteresowań. Praca z młodzieżą to też ciągłe wyzwania, inspiracje ale i ogromna odpowiedzialność za kształtowanie umysłów młodych adeptów zawodu.

Studentów lubię za ich otwartość, ciekawość w zdobywaniu wiedzy, chęć poznawania czegoś więcej niż to, co przewiduje program, różnorodność. Cenię ich za aktywność, kreatywność, ale też i za szczerość, na przykład w przyznawaniu się do błędów.
portret doktor Eweliny Firlej
dr n. o zdr. Ewelina Firlej
dr n. o zdr. Ewelina Firlej
Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej

Przedmiot, którego uczę:
Najwięcej godzin dydaktycznych realizuję w ramach przedmiotów: kosmetologia pielęgnacyjna, SPA i odnowa biologiczna, podologia oraz  marketing w kosmetologii.

Dlaczego dydaktyka – co mnie pasjonuje w nauczaniu?
W nauczaniu szczególnie cenię możliwość pracy z ludźmi pełnymi pasji i dążącymi do ciągłego rozwoju. Nauczanie innych niesie ze sobą wiele wyzwań. Dydaktyk wywiera duży wpływ na kształtowanie ścieżki zawodowej początkujących studentów, co wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Praca z drugim człowiekiem daje satysfakcję i wynagradza wszelkie trudy. Osiąganie najdrobniejszych sukcesów dydaktycznych, inspirowanie młodych pokoleń do wyboru zawodu, który się kocha sprawia dużą radość.

Zawód dydaktyka wymaga oddania, trzeba być otwartym na innych, a przede wszystkim kochać to, co się robi. Lubić ludzi i lubić z nimi rozmawiać. Często studenci zmagają się z trudnościami w toku kształcenia, w tym dylematem zmiany kierunku studiów, rozważają wybór dodatkowego/innego kierunku. Z takimi trudnościami zwracają się do nas, rozmowy te często niosą ze sobą trudne wybory w życiu młodych osób. Jednak późniejsze sukcesy są szczególnym powodem do dumy. Niejednokrotnie studenci wracają, chwaląc się swoimi osiągnięciami – są właścicielami własnych gabinetów kosmetologicznych, pracują w renomowanych gabinetach i klinikach.

Studentów lubię za...
W studentach cenię otwartość na nowe zadania. Są pełni pasji, ciekawości zawodu, który wybrali. Stanowią dla mnie inspirację i motywację do ciągłego samorozwoju, poszukiwania nowych metod dydaktycznych, które mogą wpłynąć na efektywniejszą realizację zajęć.

Podejmują trud nauki i są zdeterminowani pokonywać różne wyzwania. Dużą satysfakcję sprawiają sukcesy studentów, którzy po  ukończeniu nauki  mogą robić to co kochają i do czego dążyli.

Jestem szczególnie oddana działalności SKN CosmeticUM przy Zakładzie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, gdzie studentki, uczestnicząc w różnych akcjach profilaktycznych, wykonując charakteryzację podczas pokazów, w tym z zakresu ratownictwa medycznego szczególnie pokazują swoją kreatywność i chęć nabywania nowych umiejętności.

Część studentek wybiera drogę naukową – prowadzi własne badania, uczestniczy w konferencjach naukowych, co przekłada się na liczne sukcesy. Są wśród nich stypendystki Rektora, Prezydenta Miasta Lublin czy Marszałka Województwa Lubelskiego, co budzi moją wielką dumę i uznanie. Każdą z nich łączy miłość do zawodu, mając wspólną pasję jesteśmy w stanie pokonać wiele trudności i osiągać coraz większe cele.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie