numer numer 030
czerwiec 2024
18

Prof. Wojciech Załuska przewodniczącym KRAUM

portret prof. Wojciecha Załuski
prof. Wojciech Załuska
Szanowni Państwo,

z radością i dumą pragnę poinformować, że prof. Wojciech Załuska rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. KRAUM koordynuje wspólne działania i opracowuje stanowiska rektorów, wyraża opinie w sprawach związanych z kształceniem przed- i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych. Podejmuje działania zmierzające do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych, a także reprezentuje wspólne interesy i podejmuje działania prowadzące do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności klinicznej, dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej.
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych obraduje cyklicznie i jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest umocnienie współpracy między 15 członkami (uczelniami) wchodzącymi w jej skład.

Prof. Wojciech Załuska - jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2001 roku, zaś tytuł profesora – w roku 2005. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalistą w zakresie nefrologii, zdrowia publicznego, hipertensjologii oraz transplantologii klinicznej. Prof. Wojciech Załuska był kilkukrotnym stypendystą w zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
W kwietniu 2024 r. został wybrany na drugą kadencję na stanowisku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


dr Wojciech Brakowiecki
rzecznik prasowy
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie